Svátek má: Marika

Komentáře

Stanislav Křeček

veřejný ochránce práv

Týden zástupce

Občanům zklamaných současnou politikou a stavem věcí veřejných, k akceptaci státu jako státu právního, a tedy spravedlivého, již nepostačuje pouhá existence veřejné moci, která rozhoduje o jejich právech a povinnostech.


Snad by bylo užitečné, kdyby občan věděl a viděl, že zde existuje ten, kdo „hlídá hlídače“, ten, který sice sám nerozhoduje, ale zřetelně a hlasitě volá po tom, aby bylo rozhodováno správně nejen podle litery, ale také podle rozumného smyslu zákonů a nařízení. Aby zde byli nejen ti, kteří rozhodují, ale také ti, kteří se starají o to, jak je rozhodováno. A v tomto smyslu ombudsmanství představuje fenomén, který reálně může přispívat k tomu, aby zastupitelská demokracie byla i nadále chápána jako funkční systém správy věcí veřejných.

To pro mne není nic nového, ale také to není a nebylo vždy jednoduché. Moderní společnost je charakterizována mimo jiné i tím, že stále stoupá počet občanů, kteří své osobní nebo skupinové zájmy a požadavky považují za obecné, dokonce lidská práva, která bez odpovídajících povinnosti musí být respektována. Tím nás ovšem vzdalují od světa, ve kterém jsme si v právech všichni rovni.

Jistě je potřebné a užitečné řešit záležitosti jednotlivých občanů, kteří se dostali do sporu s orgány veřejné moci. Ale myslím si, že úřad ombudsmana by měl činit více: že by měl být jaksi denně přítomen ve veřejném prostoru se svými názory, poznatky a zkušenostmi obyčejných lidí z jejich každodenního života. Kontakt s těmito poznatky a zkušenostmi ombudsmana by jistě prospěl zákonným předlohám, které se pokoušejí řešit vážné lidskoprávní problémy, před kterými stojíme. Proč by např. zákon o sociálním bydlení nemohl být představen a předem projednán u veřejného ochránce práv?

Prvé dva dny v úřadě jsem se spíše seznamoval s pracovištěm. Nicméně jsem odpověděl na desítky dopisů, kterými se občané obrátili na ombudsmana se záležitostmi, jejichž řešení však není v jeho kompetenci. Nelze jim však jen toto sdělit, myslím, že patří k povinnostem ombudsmana i v těchto případech jim poskytnout jednoduchou informaci kam se mají obrátit a co mohou a mají dělat.

Na práci zástupce Veřejného ochránce práv hledím s očekáváním a nadějí. Snad bylo v uplynulých dnech řečeno i to, co by mělo být rychle zapomenuto. Sotva lze spravedlivě toho, kdo se vzdá postavení známého pražského advokáta a poslance s velkou podporou veřejnosti, označit za „vysloužilého politika“. A za situace, kdy se před několika týdny nikoliv nepodstatná část veřejnosti domnívala, že by celý stát mohl úspěšně řídit a reprezentovat ten, kdo je ještě o rok starší, než jsem já, není snad nutné připomínat, že ne všichni senioři jsou ve stavu, v jakém je předvádí Partička v pořadu „Penzička“ na obrazovkách TV Prima…

Stanislav Křeček

Zopakujeme Švédsko?

Zopakujeme Švédsko?

Stanislav Křeček 

22. září 2022
Vláda má ve svém programovém prohlášení závazek chránit „zranitelné občany“, ale mnozí z těch, kteří na semináři vystupovali, si nebyli jisti tím, kteří občané tuto ochranu potřebují…

Jiné výročí

Jiné výročí

Stanislav Křeček 

8. května 2022
O realistickém míru, který by zachránil lidské životy, vytvořil podmínky pro další jednání a pro vliv svobodného světa na budoucí změnu třeba aktuálně těžko přijatelných podmínek nechceme jednat s válečným zločincem Putinem

Nájem bytů, předvídatelnost a diskriminace

Nájem bytů, předvídatelnost a diskriminace

Stanislav Křeček 

20. května 2015
O tom, že důsledky právních předpisů a rozhodnutí, by měly být předvídatelné, nebude asi sporu.

Memento Cibulka?

Memento Cibulka?

Stanislav Křeček 

9. května 2015
V hlomozu aktuálních událostí - oslavy osvobození, nebo co to bylo, jmenování nebo nejmenováni profesorů – téměř unikl pozornosti další projev již infekčního problému, který má tentokráte jméno Cibulka.

Odmítněme státní výklad rodinného práva!

Odmítněme státní výklad rodinného práva!

Stanislav Křeček 

28. března 2015
Jedním z témat, které v uplynulých týdnech a měsících oživovaly naši mediální i veřejnou scénu, byla kauza dětí Michalákových.

Jiný Listopad

Jiný Listopad

Stanislav Křeček 

11. listopadu 2014
Ve své brněnské kanceláři mám pověšenu fotografii pořízenou někdy koncem listopadu nebo na začátku prosince 1989 v sídle tehdejší Československé strany socialistické na pražském Náměstí Republiky.

Souhlasíte s tvrzením premiéra Fialy, že jsme ve válce?

Ano
transparent.gif transparent.gif
35%
Ne
transparent.gif transparent.gif
65%