Svátek má: Svatoslav

Komentáře

Zdeněk Ertl

předseda Sdružení sportovních svazů České republiky

Branná výchova ANO, či NE?

Brannost je velmi kontroverzní pojem, což je dáno především turbulencí novodobého vývoje.

Zatímco příprava k brannosti nerozlučně provázela veškeré dějiny člověka, na počátku třetího tisíciletí se u nás o brannosti, branné přípravě atd. v podstatě „nesmělo“ mluvit, což poměrně logicky souviselo s nadužíváním a zprofanováním těchto pojmů v období 1948 – 1989. V kontextu s okolní společensko-politickou situací v polovině minulého desetiletí se však témata brannosti znovu vynořila na povrch, dokonce se o nich začalo intenzivně veřejně diskutovat, v Parlamentu ČR se pořádaly „kulaté stoly“ apod. I já jsem se v září 2016 v komentáři Brannost už není sprosté slovo nad potřebou přípravy k obraně státu i vlastní zamýšlel. Spolu s mírným poklesem četnosti teroristických útoků v Evropě i zeslabením uprchlické krize však brannost postupně, až do počátku letošního roku mizela z oblasti veřejného zájmu, aby v současnosti opět vyplavala na povrch. Důvody jsou všem naprosto zřejmé, je ale smutnou historickou skutečností, že lidstvo je v mnoha směrech nepoučitelné a reaguje jen na krátkodobé podněty a tendence.

Nebylo tedy náhodou, že součástí průzkumu, jehož výsledky Vám postupně předkládám, byla i snaha zmapovat názor veřejnosti na otázky s branností spojené.

Podle Vašeho názoru by se témata branné výchovy:

   

V kontextu výše napsaného jsem čekal, že značná část dospělých bude podporovat navrácení branné výchovy do škol, ale překvapilo mě, že tento názor převládá u 85 % dotazovaných. Uvedená majorita už doopravdy o něčem svědčí a měli bychom ji všichni vzít na vědomí. Občané se prostě cítí ohroženi a chtějí, aby se jejich děti uměly v případě ohrožení efektivně ubránit či ochránit.

Měly by se děti a mládež učit zacházet se střelnými zbraněmi?


 

Řekli byste ještě před půlrokem, že téměř čtvrtina rodičů si bude přát, aby se jejich děti učily zacházet se střelnými zbraněmi? Je patrné, že současný válečný konflikt v Evropě ovlivnil i odpovědi na tuto otázku.

Většina z nás už zjistila, že pacifistické snahy, představy o věčném míru a trvale bezpečném životě jsou utopické, a naopak jsou živnou půdou pro různé mocenské zájmy. Budou-li lidé schopni zvládat nebezpečné situace, rozhodně to přispěje ke zvýšení bezpečnosti nejen samotných občanů, ale také státu. S dovednostmi a schopnostmi zvládat krizové situace se ale člověk nerodí, někdo ho to musí naučit.

Chci věřit, že společnost se už konečně poučí a branné povědomí zařadí k těm nadčasovým potřebám každého občana i státu.

Průzkumu společnosti SANEP na téma Bezpečnostní situace v ČR se aktivně účastnilo 3235 respondentů ve věku nad 18 let, metodologie (pohlaví, věkové skupiny, příjmové oblasti, vzdělání, velikosti místa bydliště) korespondovala s demografickým složením obyvatelstva České republiky, statistická odchylka zjištěných dat je ±1,5 %.

Zdeněk ErtlJe daň za cukr ve slazených nápojích klíčem k boji s obezitou?

Je daň za cukr ve slazených nápojích klíčem k boji s obezitou?

Zdeněk Ertl 

1. listopadu 2023
V posledních týdnech se v novinách opět objevila diskuse o zdaňování slazených nápojů.

Povinná vojenská, nebo národní služba?

Povinná vojenská, nebo národní služba?

Zdeněk Ertl 

20. října 2023
My „zkušenější“ si ještě pamatujeme, co to byla povinná vojenská služba, někteří z nás ji také odsloužili, mladá generace buď vůbec tento termín nezná, nebo jen z vyprávění. A pojem povinná národní služba pravděpodobně neříká nic nikomu.

Chceme, aby se všichni více hýbali? Podporujme tanec

Chceme, aby se všichni více hýbali? Podporujme tanec

Zdeněk Ertl 

5. října 2023
V dnešní uspěchané době, kdy technologie dominují našemu každodennímu životu, je zapotřebí hledat způsoby, jak lidi všech věkových skupin přimět k tomu, aby se více hýbali.

Rovnováha digitálního a fyzického světa v životě mladé generace

Rovnováha digitálního a fyzického světa v životě mladé generace

Zdeněk Ertl 

27. září 2023
V současné době se stává hraní počítačových her na telefonech, počítačích a jiných IT technologiích neodmyslitelnou součástí dětství a dospívání.

Proč by se podpora sportu státem neměla snižovat, ale naopak zvyšovat

Proč by se podpora sportu státem neměla snižovat, ale naopak zvyšovat

Zdeněk Ertl 

20. září 2023
Sport, považovaný za univerzální jazyk soudržnosti a spolupráce, má nyní ještě větší důvod být středem pozornosti státního financování.

Doběhneme včas do krytu?

Doběhneme včas do krytu?

Zdeněk Ertl 

8. září 2023
V několika předchozích článcích jsem si vám dovolil představit nejzajímavější odpovědi občanů na některé otázky exkluzivních letošních a loňských průzkumů z oblasti bezpečnosti, připravenosti k řešení různých krizových situací apod. Dnešním, sedmým pokračováním tento malý seriál uzavřu.

Zrušili byste koncesionářské poplatky?

Ano
transparent.gif transparent.gif
72%
Ne
transparent.gif transparent.gif
14%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
14%