Svátek má: Marika

Komentáře

Stanislav Křeček

veřejný ochránce práv

České Budějovice - kde a jak příště?

Pokud víkendové události v Českých Budějovicích odbudeme – jak tomu zatím vše naznačuje - odsouzením pravicového extremismu, pak je jistě na místě položit si otázku: kdy, kde a v jaké podobě se něco takového bude opakovat?


Pokud budeme vždy jen odsuzovat špinavou pěnu náckovského primitivismu, která se vždy na takové události nabalí, nikdy se nedobereme skutečných příčin událostí a budeme reagovat tak, jak reagovala na víkendové události vládní zmocněnkyně pro lidská práva M. Šimůnková v televizních zprávách dne 7. 7. 2013: „Byla jsem překvapena“…

Konstatujeme sice, že společnost se radikalizuje, s jistým překvapením i to, že k „nepovoleným“ demonstracím se přidávají i „obyčejní“ lidé s dětmi a senioři, ale vysvětlení, proč tomu tak je, hledáme jen v obecném konstatování jakési nespokojenosti se soužitím. Primátor Českých Budějovic Thoma se pokusil vysvětlit příčiny této nespokojenosti tak, že někteří naši spoluobčané prý mají odlišný „rytmus života“: ti, kteří každý den chodí do práce prý nejsou spokojeni s těmi, kteří celý den sedí na lavičce před domem a večer si k tomu ještě udělají ohníček. Může být, ale popsáním jevové stránky problému jej neodstraníme. Je jistě nemravné, že na ubytovávání „vyloučených“ (z čeho?) osob parazitují majitelé „ubytoven“. Ale zákon o sociálním bydlení, který má být spásou, sice „odstřihne“ parazitující majitele ubytoven od nemravných zisků, ale nevytvoří žádný konkrétní byt pro potřebné a ani nezaručí, že pronajímatelé ubytoven nebo čehokoliv jiného budou ubytovávat tyto osoby za běžné (i pro nevyloučené osoby často velmi vysoké) nájemné. Tyto – zatím neexistující - sociální byty prý budou „jednoznačně levnější, než přeplácené ubytovny“, jak soudí ředitel vládní Agentury pro sociální začleňování M. Šimánek. Jak pro koho: oprava bytů v ghettech, o kterou se majitelé ubytoven zatím nestarají, jistě nebude zadarmo… Zmíněná Agentura prý „zavádí systém prostupného bydlení (od azylového přes tréninkové k běžnému nájemnímu)“, jak nedávno uvedl v tisku její ředitel. Rozsah takto realizovaného „prostupného bydlení“ by veřejnost jistě zajímal…

Něco určitě děláme špatně. Napsal mi přítel z Norska, že takové problémy, jaké jsou s Romy u nás, jsou v Evropě ještě tak v Rumunsku. Nevím. Ale rozhodně vím, že zatím jsme si ani neujasnili, komu vlastně chceme pomáhat, když o nezbytnosti pomoci lidem, kteří to potřebují, málokdo pochybuje. Romům (pak musíme stanovit kdo je Romem), chudým lidem ( podle výše příjmů, ale pak nám přibude k „řešení“ i řada důchodců), obyvatelům ghett (Budějovické sídliště Máj žádné ghetto není)? Nebo vytvoříme - v rámci pozitivní diskriminace - zvláštní kategorii občanů, na které se budou vztahovat jiné zákony a pravidla než na ostatní? Musíme se rozhodnout, ale musíme tak učinit rychle. Podle zveřejněných analýz lidé v Českobudějovickém sídlišti Máj volili levici ve větším počtu, než zbytek města. Koho budou příště volit naštvaní lidé, bych si netroufal odhadnout…

Stanislav Křeček

Zopakujeme Švédsko?

Zopakujeme Švédsko?

Stanislav Křeček 

22. září 2022
Vláda má ve svém programovém prohlášení závazek chránit „zranitelné občany“, ale mnozí z těch, kteří na semináři vystupovali, si nebyli jisti tím, kteří občané tuto ochranu potřebují…

Jiné výročí

Jiné výročí

Stanislav Křeček 

8. května 2022
O realistickém míru, který by zachránil lidské životy, vytvořil podmínky pro další jednání a pro vliv svobodného světa na budoucí změnu třeba aktuálně těžko přijatelných podmínek nechceme jednat s válečným zločincem Putinem

Nájem bytů, předvídatelnost a diskriminace

Nájem bytů, předvídatelnost a diskriminace

Stanislav Křeček 

20. května 2015
O tom, že důsledky právních předpisů a rozhodnutí, by měly být předvídatelné, nebude asi sporu.

Memento Cibulka?

Memento Cibulka?

Stanislav Křeček 

9. května 2015
V hlomozu aktuálních událostí - oslavy osvobození, nebo co to bylo, jmenování nebo nejmenováni profesorů – téměř unikl pozornosti další projev již infekčního problému, který má tentokráte jméno Cibulka.

Odmítněme státní výklad rodinného práva!

Odmítněme státní výklad rodinného práva!

Stanislav Křeček 

28. března 2015
Jedním z témat, které v uplynulých týdnech a měsících oživovaly naši mediální i veřejnou scénu, byla kauza dětí Michalákových.

Jiný Listopad

Jiný Listopad

Stanislav Křeček 

11. listopadu 2014
Ve své brněnské kanceláři mám pověšenu fotografii pořízenou někdy koncem listopadu nebo na začátku prosince 1989 v sídle tehdejší Československé strany socialistické na pražském Náměstí Republiky.

Souhlasíte s tvrzením premiéra Fialy, že jsme ve válce?

Ano
transparent.gif transparent.gif
35%
Ne
transparent.gif transparent.gif
65%