Svátek má: Svatoslav

Komentáře

Jan Campbell

analytik, publicista

Kulatý stůl Comenia

Název příspěvku je přímo spojen s diskuzním setkáním české a v Česku působící čínské podnikatelské reprezentace s atašé...

- představitelem ekonomického a obchodního oddělení velvyslanectví ČLR v Praze (od října t.r. vedeného J. E. panem FENG Biao), a představitelem provincie Kuang-tung (Guǎngdōng, tradičně 廣東) a Jižní Číny, prezidentem Czech-Canton Business Association, panem Li Yi Sen.

Setkání se účastnilo cca 100 osob. Cílem setkání, které se konalo 23. listopadu v TOP Hotel Praha, byl pokus o oživení zamrzlé situace v obchodních a hospodářských vztazích mezi ČR a ČLR. Setkání bylo spoluorganizováno společnosti Comenius pod vedením prezidenta ing. Karla Muzikáře, CSc. V oživení pomáhali - Svaz průmyslu a dopravy ČR (viceprezident Ing. František Chaloupecký, zástupce ředitele sekce mezinárodních vztahů Mikuláš Nozar), český podnikatel, politik a bývalý ministr financí Ivan Pilný a několik účastníků diskuze.

Za zmínku stojí zajímavé dvoudílné video prezentace provincie Kuang-tung, popis problémů čínského investora v oblasti lázeňství a turismu a délka a potíže s obdržením stavebního povolení v ČR. Popis indikuje skutečnost, že čínský investor neudělal správně domácí úkol, věřil panu prezidentovi Zemanovi, a nevěřil v sílu realit v ČR. Neurčitá odpověď týkající se konce sanitárních opatření v ČLR spojených s Covid-19 byla osvětlena sdělením, že (prý) existuje dohoda o obnovení přímého leteckého spojení mezi ČLR a ČR. Bohužel nemám dokumentární důkaz týkající se obnovy přímého leteckého spojení, a protože ne všechno přednesené jsem si stačil poznamenat, budu vděčný za potvrzení této informace české veřejnosti prostřednictvím například MD nebo MZV ČR. Proč? Potvrzená informace může totiž ovlivnit obchodní plánování a rozhodování nejenom české podnikatelské reprezentace.

Pro informaci a představu čtenářů uvádím, že Kuang-tung provincie se nachází na jihu Číny, na pobřeží Jihočínského moře. Regionálně spadá do středojižní Číny. Na východě hraničí s provincií Fu-ťien, na severu s provinciemi Ťiang-si a Chu-nan, na západě s autonomní oblastí Kuang-si a na jihu se zvláštními administrativními oblastmi Hongkongem a Macaem. Na jih od Lejčouského poloostrova, nacházejícího se na jihozápadě provincie, leží ostrovní provincie Chaj-nan, od Kuang-tungu oddělená Chajnanským průlivem.

Kuang-tung má vlhké subtropické podnebí. Zimy bývají krátké, mírné a poměrně suché, zatímco léta bývají dlouhá, horká a velmi vlhká. V létě bývá pocitová teplota umocňována vysokou mírou vlhkosti. Provincií protéká jedna z nejvýznamnějších řek Číny, Perlová řeka. Vzniká soutokem tří řek: Si-ťiang (Západní řeka), Pej-ťiang (Severní řeka) a Tung-ťiang (Východní řeka). Téměř celá provincie (výjimkou jsou menší oblasti na severu) patří do úmoří Jihočínského moře. Od roku 2005 je to nejlidnatější čínská provincie a v roce 2019 v ní žilo cca 115 miliónů obyvatel. Provinční hlavní město Kanton a ekonomické centrum Šen-čen patří mezi nejlidnatější a nejvýznamnější města v Číně. Vývoj provincie a města Šen-čen, které jsem poprvé navštívil jako rybářskou vesničku před 40 roky a jako velkoměsto naposledy na podzim 2016, stojí zcela určitě nejenom za studium, včetně Review on the Theme Forums of 2015-2021 Guangdong 21st Century, ale i turistickou a obchodní návštěvu. Obdržené informace od pana Li Yi Sen v v kontextu změn v ČLR dovolují představit si, že spolupráce českých subjektů s podnikatelskými a vzdělávacími subjekty provincie může být oboustranně výhodná a zajímavá, nehledě na velkou konkurenci a ztrátu času a šancí způsobenou politikou bez vize.

Riziko spojené s informačním deficitem

Zmiňuji se o diskuzním setkání české a v česku působící čínské podnikatelské reprezentace, protože se mi jeví jako první vlaštovka dovolující udržet si naději, že deficit informací týkajících se ČLR a podnikatelsky – obchodních příležitostí v oficiálních českých médiích nebude narůstat, nehledě na současné politické blouznění v EU a ČR.

Zmíněný deficit tvoří především summit v Samarkandu, 20. Sjezd KS Číny, summit G-20 na Bali a v neposlední řadě i třídenní setkání podnikatelů, politiků a subjektů s rozhodovací pravomocí v hotelu Adlon v Berlíně. Tam se diskutovalo na téma Německo, Europa a Svět. Ten si nelze představit bez Číny, podobně jako si nelze představit české hospodářství bez Německa a jeho vztahu s ČLR. Proč se o tak důležitém setkání v hotelu Adlon v Berlíně nepsalo v českých politicky korektních médiích, nevím.

O summitu v Samarkandu a 20. Sjezdu KS Číny jsem psal dostatečně podrobně, o summitu G-20 méně. Nehledě na prohru G-7 na Bali, summit G-20 vysílá poselství jednoty. Celkově bylo upřednostněno ignorování geopolitických rozporů. A z toho těží především Čína.

Ne nadarmo se proto 21. listopadu uskutečnila důležitá konference v Moskvě na velvyslanectví ČLR v RF. Konference se konala v souladu se svým vědeckým statusem (neboť jak učil Engels, socialismus, protože je vědou, musí být považován za vědu - studován), není první, a jak předpokládám, ani poslední takovou akcí velvyslanectví ČLR. Proč? Protože takové akce mimo jiné urychlují erozi západního jednostranného pohledu na svět. Očekávám proto, že podobná veřejná akce se bude konat i v Praze, tak jako tomu bylo po 19. Sjezdu KS Číny.

Hlavní projev, který na moskevské konferenci přednesl čínský velvyslanec Zhang Hanhui, odhalil klíčové prvky současné čínské zkušenosti a její význam nejen pro minulost, ale i pro budoucnost. Velvyslanec se zaměřil na otázku stranického vedení národního rozvoje, která úzce souvisí s Si Ťin-pchingovou koncepcí socialismu s čínskými rysy v nové éře. V systému ideologických priorit KS Číny, zakotveném na posledním sjezdu, se stýká s dalším pojmem - čínský sen. To je zkratka pro velké obrození čínského národa. Jak je tomu s obrozením českého národa, nebudu popisovat, protože jsem na světě rád nejenom pro jednu dívku a píseň…

Zmiňuji se o této důležité a zajímavé události především proto, že dvacáté století spojilo i ČSR, dnešní ČR a ČLR společným osudem. Československo bylo jednou z prvních zemí, které uznalo v roce jejího vzniku (1949) oficiálně ČLR, zastupovalo ČLR svými ambasádami v prvních letech v zahraničí a uspořádání státní správy ČSR bylo vzorem pro novou státní správu ČLR. V 50. letech studovalo mnoho čínských studentů v ČSR, právě tak studenti z ČSR studovali v ČLR, rozvíjela se hospodářská spolupráce atd. Podrobně jsem popsal vztah mezi ČSR / ČR a ČLR mimo jiné v knize 100 let KP (ISBN 978-80-270-8820-1).

V kontextu vztahů ČR - RF s ČLR je nutné zmínit se také o padesátých letech a společné účasti na ozbrojené obraně KLDR tváří v tvář agresi USA prováděné pod vlajkou OSN až po ostré spory a rozchod obou stran v šedesátých a osmdesátých letech a následné obnovení kontaktů. Současné rusko-čínské vztahy lze hodnotit jako vzor pro svět, který prochází bezprecedentní érou turbulencí. V době, kdy jsou Rusko, ale i ČR pod bezohledným tlakem Spojených států, kdy hybridní válka přechází do horké fáze plnohodnotných vojenských konfliktů, přebírá sblížení Moskvy a Pekingu funkci majáku a nabízí světu dlouho očekávanou alternativu. V české kotlině by mělo být všem jasno, že veškerá činnost směřujících k normalizaci česko-čínských vztahů bude procesem, který bude třeba podřídit vizi, strategickému cíli, reflexi objektivních realit a uvědomění si, že stejné příležitosti se v životě prakticky nikdy neopakují.

A s nimi i možnost historické volby v hlavním rozporu naší doby: militantní globalismus západních elit, a instituce národní státnosti, která globalismu odporuje. Dnes ji ztělesňuje rusko-čínská osa Velké Eurasie. Mnohé země a národy k ní vzhlížejí s nadějí. Dokazuje to tempo rozšiřování nezápadních mezinárodních sdružení, především BRICS. Proto, dojde-li k rozšíření BRICS o 12 zemí k roku 2026 a nezmění-li se zahraniční politika ČR, nebude těžké představit si budoucí vývoj ČR a spolupráce mezi ČR a ČLR. Přitom bude pozdě vzpomínat si na staré čínské přísloví: Když piješ vodu, nikdy nezapomeň, kdo studnu vykopal. Obsah přísloví odpovídá na mnoho otázek, jakým směrem se dnes vyvíjejí bilaterální vztahy ve světě.Duch boje

Otázku týkající se ducha boje v nové éře, která je důležitá pro praktické uplatňování teoretických postojů, postavil během konference i velvyslanec v Moskvě. Na otázku, co je to duch a odkud se v marxismu vzaly metafyzické pojmy, si dovoluji připomenout ruského křesťanského filosofa a publicistu, blízkého personalismu - Nikolaje Alexandroviče Berďajeva (1874 – 1948). Tento tzv. právní marxista psal o přítomnosti silné metafyzické složky v marxistické doktríně. Duch boje na 20. sjezdu KS Číny představuje synonym výzvy k sebe-rozvojové sebe-obnově strany. Dokonce i Henry Kissinger ve své knize faktů O Číně (2011) píše, že se jedná o antistagnaci, neustálý skok vpřed od hranice k hranici. Mao proto používal tento výraz, aby zabránil, že strana usne na úspěších, zaspí, zaostane a ztratí orientaci.

Pokud jde o marxismus, jeho kritikům připomínám přiznání jednoho z klíčových západních loutkářů 20. století, vlivného britského historika, teoretika, filosofa a autora monumentálního díla A study of history (12 svazků, 1934–1961), srovnávací studie velkých civilizací: Arnold Joseph Toynbee (1889-1975). Toynbee byl faktickým ředitelem Chatham House a řekl v roce 1948: Sověti proměnili marxismus - západní doktrínu - v protizápadní zbraň účinnější než atomová bomba. Přiznání napsal v době, kdy USA už takovou zbraň měly, zatímco SSSR ji ještě neměl. Dnes má Rusko jiné, své a originální. Proto museli Američané rychle vyřešit všechny ekonomické otázky s EU, které je zajímaly: finance, technologie a personál proudí do USA. Vývoz LNG do Evropy je zaveden, investice do terminálů rostou rychleji, než houby po dešti a kde je jejich konec, nikdo z politiků neví. Nord stream 1-2 jsou ve skutečnosti minulostí. Jinými slovy: Prezident Biden realizoval to, co se nepodařilo jeho předchůdci, Trumpovi.

Proto americké vedení v evropských záležitostech na operační úrovni přebírají Britové. Útok na Krymský most, ostřelování ZJE, raketa na polském území a další, nevěští nic dobrého pro Rusko, ani pro EU a ČR. Dodávky zbraní (nikoli evropských, ale amerických) do Pobaltí a dalších regionů NATO budou pokračovat. Napětí uvnitř EU a NATO bude narůstat i proto, že 21. listopadu 2022, Parlamentní shromáždění uznalo Rusko za teroristický stát. Připomínám, že platnost dokumentu o nešíření sil NATO, který byl dříve uzavřen mezi NATO a Ruskem, uznáním končí. Proto je potřeba očekávat, že důsledky pro EU a ČR budou velmi vážné.

e-RMB - Digitální renminbi (数字人民币) neboli digitální měna elektronické platby

Prohlášením Ruska za teroristický stát rizika a nebezpečí pro politiky a podnikatele nekončí. V říjnu 2019 PBOC (Čínská lidová banka) oznámila, že digitální renminbi bude uvolněno po letech příprav. Verze měny, známá jako DCEP (Digital Currency Electronic Payment) vyžaduje účet u komerční banky, ale v budoucnu může být oddělena od bankovního systému, což turistům umožní získat přístup do systému.

V dubnu 2020 začalo testování ve čtyřech městech po celé Číně (Shenzhen, Suzhou, Chengdu a Xiong'an) s cílem zlepšit funkčnost měny. Oblasti testování zahrnují spolehlivost, stabilitu, snadnost použití měny a regulační obavy, včetně prevence praní špinavých peněz, daňových úniků a financování terorismu. Měna může být převedena na bankovní účty nebo použita přímo u obchodníků a může být ovládána prostřednictvím aplikací v chytrém telefonu.

Dne 31. března 2022 Čínská lidová banka (PBOC) oznámila, že testování bylo dále rozšířeno do šesti dalších regionů: Tianjin, Chongqing, Guangzhou, Fuzhou, Xiamen a šest měst v provincii Zhejiang. Další zpravodajské prohlášení PBOC ukazuje, že město Peking a Zhangjiakou jsou také zahrnuty na seznam testování po zimních olympijských hrách 2022.

Z uvedeného vyplývá nejenom pro účastníky kulatého stolu Comenia vzít mj. na vědomí potřebu připravit se na měnovou reformu a radikální změnu platebního systému, nastudovat si i systém převodu peněz, který funguje mimo bankovní systém – hawala. Systém vznikl před stovkami let z důvodu bezpečného přesunu peněz v jižní Asii, kdy obchodníci nevozili hotové peníze, aby nebyli okradeni nebo oloupeni. Podobný model vznikl v arabském světě, kde ho používali obchodníci kolem Hedvábné cesty. Slovo hawala je arabské a může znamenat důvěru nebo výměnu. V jižní Asii je tento systém znám pod hindským slovem hundi. Kromě hawala existují ale možnosti zabezpečení peněz jinak, než radí spekulující a na dolar orientovaní poradci. To by mohlo být téma dalšího kulatého stolu, nebo placeného semináře.

V neposlední řadě neuškodí mladým pokusit se realizovat radu prezidenta ing. Muzikáře: místo sledování TV se snažit zvýšit populaci. Osmi miliardový občan se totiž narodil před týdnem. Nebylo to ve velké Číně, ale symbolicky v malé Arménii. Nebyl to chlapec, ale dívka. Vše bude dobré, když TOP Hotel příště zabezpečí pohodovou teplotu v konferenčním sále, nebo dodá svetry značky Pekarová a válenky značky Putin a účastníci si budou moci uvědomit a poté i cítit Boží všudypřítomnost. Pak bude vše dobré, dokonalé a uskutečněné a nebude potřeba mít strach ani z fialové nevlády, digitálního renminbi a Číny. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell

Propojenost - Inovace – Inkluzivita

Propojenost - Inovace – Inkluzivita

Jan Campbell 

14. listopadu 2023
San Francisco je již dlouho uznávánoU bránou do Asie a Tichomoří – a díky prezidentu Bidenovi a viceprezidentce Harrisové jsme hrdí na to, že můžeme hostit setkání lídrů na summitu APEC v roce 2023, řekla Nancy Pelosi.

CIIE - Čínský mezinárodní veletrh dovozu

CIIE - Čínský mezinárodní veletrh dovozu

Jan Campbell 

6. listopadu 2023
V době kdy čtete tento příspěvek byly otevřeny brány již k 6. CIIE – Čínskému mezinárodnímu veletrhu dovozu. Otevřen byl 5. listopadu a bude končit 10. listopadu 2023.

Jak se Peking stal Mekkou

Jak se Peking stal Mekkou

Jan Campbell 

1. listopadu 2023
Prezident Si představil plány na obnovu starobylé Hedvábné stezky před deseti lety a s ní i na přetvoření globálního obchodu a politiky, v jejímž středu bude Čína pevně usazena.

Budoucnost Střední Evropy

Budoucnost Střední Evropy

Jan Campbell 

27. října 2023
Pod záštitou a se závěrečným projevem J. E. Kardinála Dominika Duky, oddaného tradiční církvi a jedné z těch osobností, které současná církev potřebuje jako sůl, se ve dnech 13. až 15. října 2023 konala v Praze v Hotelu Pyramida v...

Třetí mezinárodní fórum Pás a stezka

Třetí mezinárodní fórum Pás a stezka

Jan Campbell 

17. října 2023
V době, kdy čtete příspěvek, probíhá nebo již proběhla velká událost, o které veřejně právní média referují způsobem, který neodpovídá významu fóra, za to ale plně odpovídá novodobé mediální praxi a principům žvanění.

Vysoká sázka na výstavbu jaderných elektráren v Uzbekistánu

Vysoká sázka na výstavbu jaderných elektráren v Uzbekistánu

Jan Campbell 

14. října 2023
Někteří odborníci preferují výstavbu zařízení s malými reaktory, někteří odborníci vyjadřují obavy o bezpečnost jaderných elektráren.

Zrušili byste koncesionářské poplatky?

Ano
transparent.gif transparent.gif
71%
Ne
transparent.gif transparent.gif
15%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
14%