Svátek má: Marika

Komentáře

Stanislav Křeček

veřejný ochránce práv

Novela přestupkového zákona je sporná

Sociální demokracie považuje novelu přestupkového zákona za další velmi sporné a nejednoznačné ustanovení, jimiž je náš právní řád stále více zatěžován.


Poslanecká sněmovna nejenže většinou jednoho hlasu pravicové vládní koalice přehlasovala veto prezidenta opřené o vážné pochybnosti o ústavnosti takového opatření. Zároveň nepřihlédla ani ke stanoviskům naprosté většiny právních autorit, které takovéto populistické změny v našem právním řádu z principu odmítají. Novela má umožnit správním orgánům, aby ukládaly trest zákazu pobytu na omezenou dobu osobám, které se dopouštějí některých přestupků.

Novela podle názoru sociální demokracie pouze předstírá, že jsou přijímána opatření proti těm, kteří narušují veřejný pořádek v obcích. Ve skutečnosti tomu tak není. Uložit zákaz pobytu osobě narušující veřejný pořádek nebo dopouštějící se drobné kriminality bude vinou nejasně stanovených podmínek i nadále velmi složité. Řadě osob bude obtížné vůbec doručit rozhodnutí, neboť se zpravidla zdržují jinde, než mají ohlášené místo trvalého pobytu.  A bude prakticky vyloučené kontrolovat, jestli je sankce skutečně dodržována.

Zejména, zákaz pobytu v určeném místě přece nevyřeší situaci, která k celému jednání vedla. Občanům nepomůžeme tím, že delikventa přesuneme na omezenou dobu „ k sousedům“, kde ovšem bude v zavrženíhodném jednání pokračovat, když zde nebude mít kde bydlet, bude bez rodiny, případně bez práce, pokud ji vůbec vykonává, Z hlediska ústavnosti je pak zcela vyloučeno, aby omezení pobytu, tedy jednoho z ústavních práv, mohl nařizovat nikoliv soud, ale pouhý správní orgán. Zrušení této novely Ústavním soudem je proto prakticky jisté.

ČSSD si je vědoma, že bude třeba přijmout zásadní, i tvrdá opatření proti osobám, které narušují veřejný pořádek a páchají kriminální činy. Ovšem nepodporuje opatření přijatá bez náležitého posouzení ke všem aspektům problému. Proto odmítá diskriminační opatření, která nepovedou k rozumné nápravě.  

Stanislav Křeček

Zopakujeme Švédsko?

Zopakujeme Švédsko?

Stanislav Křeček 

22. září 2022
Vláda má ve svém programovém prohlášení závazek chránit „zranitelné občany“, ale mnozí z těch, kteří na semináři vystupovali, si nebyli jisti tím, kteří občané tuto ochranu potřebují…

Jiné výročí

Jiné výročí

Stanislav Křeček 

8. května 2022
O realistickém míru, který by zachránil lidské životy, vytvořil podmínky pro další jednání a pro vliv svobodného světa na budoucí změnu třeba aktuálně těžko přijatelných podmínek nechceme jednat s válečným zločincem Putinem

Nájem bytů, předvídatelnost a diskriminace

Nájem bytů, předvídatelnost a diskriminace

Stanislav Křeček 

20. května 2015
O tom, že důsledky právních předpisů a rozhodnutí, by měly být předvídatelné, nebude asi sporu.

Memento Cibulka?

Memento Cibulka?

Stanislav Křeček 

9. května 2015
V hlomozu aktuálních událostí - oslavy osvobození, nebo co to bylo, jmenování nebo nejmenováni profesorů – téměř unikl pozornosti další projev již infekčního problému, který má tentokráte jméno Cibulka.

Odmítněme státní výklad rodinného práva!

Odmítněme státní výklad rodinného práva!

Stanislav Křeček 

28. března 2015
Jedním z témat, které v uplynulých týdnech a měsících oživovaly naši mediální i veřejnou scénu, byla kauza dětí Michalákových.

Jiný Listopad

Jiný Listopad

Stanislav Křeček 

11. listopadu 2014
Ve své brněnské kanceláři mám pověšenu fotografii pořízenou někdy koncem listopadu nebo na začátku prosince 1989 v sídle tehdejší Československé strany socialistické na pražském Náměstí Republiky.

Souhlasíte s tvrzením premiéra Fialy, že jsme ve válce?

Ano
transparent.gif transparent.gif
35%
Ne
transparent.gif transparent.gif
65%