Svátek má: Lenka

Komentáře

Vladimír Štěpán

podnikatel, energetik a makroekonom

Otevřený dopis rektoru VŠE Petru Dvořákovi
Vážený pane rektore,
k případu děkana Miroslava Ševčíka jsme zaznamenali mnoho stanovisek a výzev a až neskutečně obrovské mediální pozornosti. My, se, jako odborníci, nechceme vyjadřovat k sice velmi mediálně vděčným, ale nepodstatným, detailům typu, zda děkan Miroslav Ševčík měl či neměl plnit občanskou povinnost pomoci člověku zraněnému Policií ČR.

Veškeré mediální mnohačetné výstupy považujeme za čistě účelové odvádění pozornosti od zcela zásadního problému. A tím problémem je, že děkan Miroslav Ševčík se dlouhodobě otevřeně vyjadřuje k problémům české ekonomiky a zejména k jejímu katastrofálnímu stavu, a to z ryze odborného ekonomického hlediska.

Odborné názory děkana Miroslava Ševčíka plně souzní s Evropskou komisí, která již 16. února t.r. konstatovala, že česká ekonomika je odstrašujícím příkladem v EU. Rovněž banka Nomura upozorňuje, že ČR se svojí ekonomickou politikou řítí do strašlivé katastrofy. Česká republika má od roku 2021 nejvyšší ceny elektřiny (při nejnižších výrobních nákladech), nejvyšší ceny plynu, nejvyšší tempo zadlužování a nejvyšší inflaci mezi státy EU. Ceny v obchodech v ČR jsou i několikanásobně vyšší než v okolních státech, i těch, které mají výrazně vyšší mzdy. Klesá průmyslová výroba, řada firem propouští nebo i končí svoji činnost. Průmysl má v ČR nejnižší podporu v celé EU.

Tyto ekonomické problémy, které vidí Evropská komise, banka Nomura i děkan Miroslav Ševčík, musí přece vidět i Vysoká škola ekonomická, v jejímž čele stojíte, vážený pane rektore. Kdo jiný, než akademická sféra, se svými špičkovými odborníky, by je měl vidět? Základním posláním VŠE asi není „pouze“, svojí erudicí a kapacitami svých pedagogů vzdělávala a učila kritickému a apolitickému myšlení studenty, ale aby také přispívala svojí odborností k řešení krizové ekonomické situace České republiky. Tuto funkci za VŠE dlouhodobě, řádně a otevřeně, plní děkan Miroslav Ševčík. Jinak nejsou aktivity VŠE v oblasti kritiky a návrhů na zlepšení ekonomické politiky vlády ČR vůbec patrné. Chceme věřit, že to je ze strany VŠE se jedná o pouhou „politickou korektnost“ a nikoliv jen o finanční závislost VŠE na státním rozpočtu

Děkan Miroslav Ševčík dlouhodobě opakovaně upozorňuje na nejpalčivější problémy české ekonomiky, a je proto dlouhodobě „v nemilosti“ české vlády a mainstremových médií. Na to by snad měla být VŠE, vážený pane rektore, spíše hrdá. Je ku cti akademické sféry, pokud se nepodvolí konformitě, a snaží se pomoci české vládě v hledání řešení současné krize.

Vláda Petra Fialy přivedla ČR za rok svého vládnutí do nejhlubší ekonomické, ekologické a energetické krize v historii České republiky. Uvědomuje si to i VŠE, a pokud ano, proč na to neupozorňuje? Není to jenom názor odborníků ze skupiny Národní rada obnovy, ale i mnoha občanů.

Děkan Miroslav Ševčík v sobě nalezl osobní statečnost veřejně vystupovat v době, kdy vláda ČR svojí nečinností pouze dále prohlubovala důsledky krize. Stejně jako děkan Miroslav Ševčík, i my jsme vystupovali na demonstracích a upozorňovali na problémy a navrhovali řešení. Nic jiného totiž nezbývá, protože vláda odmítá více než rok veškeré návrhy odborníků na zastavení a vyřešení krize. A mainstreamová media, včetně ČT, odvádí spíše pozornost od podstaty problémů, tím, že prezentují pouze jednostranné názory provládních jedinců, kteří příčiny krize neřeší, ale soustřeďují se na zvyšování daní a odbourávání sociálního smíru mezi občany.  

Proto 3. září m.r. na demonstraci vystoupilo celé spektrum odborníků, včetně děkana Miroslava Ševčíka. V pořadu ČT dne 19. března t.r. byly účelově uvedeny jen útržky z této demonstrace, které měly poškodit dobré jméno děkana Miroslava Ševčíka, a zvláště VŠE. Výroky zcela okrajového významu, které ú´myslně zcela míjely odbornou podstatu problému ekonomické krize. Je smutné, vážený pane rektore, že jste se i Vy osobně k těmto účelovým výhradám připojil, namísto toho, abyste hájil akademickou svobodu, dobré jméno VŠE, i Vaše jako rektora VŠE a děkana VŠE Miroslava Ševčíka.Jsme schopni pochopit, že s výroky děkana Miroslava Ševčíka nemusíte vždy souhlasit. Nelze však zanedbat základní smysl VŠE, pravdivě a odborně informovat o tom, co bylo obsahem projevu děkana Miroslava Ševčíka. A to jste jménem VŠE, jako její nejvyšší představitel, bohužel, neučinil. Tento jednostranný přístup nepatří na akademickou půdu. Nedivme se potom, že je ČR v tak kritické situaci, nejen ekonomické.   

Je zřejmé, že někteří Vaši studenti vůbec nechápou, v jaké situaci se ČR nachází a že se situace bude dále zhoršovat, protože vláda nepřijímá žádná opatření na odstranění krize. Místo toho opakují účelové mediální dezinformace o jakýchsi proruských webech, čímž suplují odbornost, z čehož vyplývá, že odborná úroveň těchto studentů je velmi nízká. Jestliže taková tvrzení veřejně uvádí, rádi bychom to s nimi osobně probrali. Cítíme se být jejich tvrzeními poškozeni. Nabízíme proto, že přijdeme na VŠE na veřejnou diskusi k otázkám krize ČR a hledání východisek z krize. Nebo společně i do ČT.

Musíme se také vyjádřit např. k tomu, že děkan Miroslav Ševčík řekl, že je pro zrušení protiruských sankcí. Jeho výrok byl okamžitě zpolitizován. V situaci, kdy prokazatelně ruské společnosti, jako Sberbank, Gazprom a další, vykazují rekordní zisky a vyplácejí rekordní dividendy, je to logický požadavek. Česká republika se ale naopak nachází v recesi, která nemá obdoby. Proč si tedy lžeme, a koho tedy poškozují uvalené sankce? A když to přiznává celá EU, tak proč v tom pokračujeme? Až do našeho úplného sebezničení? Bylo publikováno, jak západní společnosti sankce obcházejí, pouze ČR je dodržuje?  

Z Ruska měly odejít všechny západní společnosti. Ve skutečnosti, dle ukrajinských zdrojů, odešlo jen 9% západních firem. České a slovenské firmy ale odešly všechny! Všechny státy západní Evropy i USA dováží i nadále ruské suroviny. Myslí si někdo, že v Rakousku nebo Švýcarsku lidé nesouhlasí s odběrem ruského plynu? Tam nikdo za svoje názory ve prospěch ekonomiky svého státu pronásledován není. Taková je realita.

Vážený pane rektore, navrhujeme setkání na půdě VŠE, kde bychom si vzájemně naše názory dále vyjasnili. Můžeme současně projednat 10 základních požadavků na vládu, jejich přínos lze vyjádřit ve stovkách miliard korun za rok. Rádi Vás s nimi podrobně seznámíme.

Za Národní radu obnovy
Ing. Vladimír Štěpán - absolvent VŠE, podnikatel, energetik a makroekonom,
Ing. Bc. Ivan Noveský – absolvent ČVUT a Komenského univerzity v Bratislavě, podnikatel, energetik
Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc. – absolvent ČZU, Pedagogické studium (státní zkouška učitelské způsobilosti), Kandidát ekonomických vědKdo se podle vás stane příštím americkým prezidentem?