Svátek má: Lenka

Komentáře

Jan Campbell

analytik, publicista

Pohádky pro malé a velké

Vynucené používání MHD v Praze a jinde mi čím dál častěji připomíná duchovní bídu doby a velké části rodičů s malými dětmi a nutnost pokusit se o protiváhu tam, kde to jenom jde.

I proto, bude-li mi shora dáno, budu od jara 2023 se věnovat psaní pohádek pro malé a velké. Ne však již zadarmo, ale v rámci předplatného v projektu Pharus de Victoria – Maják vítězství.

V předdveří otevření majáku, si dovoluji doplnit českou verzi Wikipedie o skutečnost, že to byl autor tohoto příspěvku, který po dobu šestnácti let, kdy ostatní trávili dovolenou u moře, jednou v roce se věnoval inscenaci oper z mnoha důvodů a poprvé uvedl v zahraničí (25. února 1984) s podporou města Karlsruhe, ministerstva vědy a kultury Stuttgart, Landesbausparkasse a dalších jednoaktovou operu pro malé a velké. Opera českého skladatele Jiřího Pauera (1919-2007) - Žvanivý slimejš byla uvedena spolu s autorem zkrácenou verzí baletu Ferda mravenec.

Námět opery čerpá z orientální pohádky japanologa, spisovatele a sběratele umění Josefa (Joe) Hlouchy (1881-1957). Opera vznikla jako poslední práce Jiřího Pauera při dokončování studia na AMU u prof. Pavla Bořkovce (1894-1972). Její premiéra se odehrála 5. dubna 1958 v pražském Divadle Jiřího Wolkera. Podle české Wikipedie opera byla inscenována v pražském Národním divadle celkem dvakrát: mezi lety 1966–1970 se odehrálo celkem 27 představení, mezi lety 1984–1990 pak dokonce 235 představení. V roce 2014 operu uvedlo plzeňské Divadlo J. K. Tyla, které ji uvádělo ještě v roce 2019. Pro informaci uvádím, že v Karlsruhe se mi podařilo získat nejenom maďarského dirigenta Georga Kardose, světoznámé zpěváky, Fina Marrku Tervo (baßbariton), Holanďana Antona de Ridder (tenor), Skotku Valery Brown (alt), Němky Gabriele Brucker-Sieg (soprán) a Carmen Fuggiss (soprán), ale i široce známou návrhářku kostýmů Helmi Henßler. Děkovný dopis prof. Jiřího Pauera, tenkrát ředitele Národního divadla datovaný 20. únorem 1984 jsem ochoten darovat archivu ND.

Dnes daruji krátké zamyšlení o důležitosti tradičních a novodobých pohádek z dalekého východu, Koreje – Jižní a Severní.

V lednu 2007 Journal of Korean Home Management Association zveřejnil Analýzu sociálních ctností a prostředí v tradičních pohádkách Jižní a Severní Koreje. Pro analýzu bylo vybráno 274 tradičních pohádek Jižní a Severní Koreje. Výzkum byl proveden pomocí grafu obsahové analýzy a zjistil rozdíly v počtu postav, jak ideologie a sociální prostředí ovlivňují kategorizaci postav a jaké hodnoty jsou zastoupeny v pohádkách každé země. Analýza obecných charakteristik tradičních pohádek Jižní a Severní Koreje ukazuje, že jihokorejské tradiční pohádky mají více případů, kdy se objevují postavy. V severokorejských pohádkách se obvykle objevuje 5 nebo více postav.

Analýza kategorií postav v tradičních pohádkách Jižní a Severní Koreje zjistila, že postavy spadají do kategorií rodiny, přítele a učitele, vesnice a rodné země častěji v jihokorejských, než v severokorejských pohádkách. Kategorizace postav krajů a cizích zemí se vyskytují častěji v severokorejských pohádkách. Zejména rozdíl v kategorizaci postav rodiny, přítele a učitele a kraje ukazuje, že různé ideologie a sociální nastavení ovlivnily kategorie postav. Výzkum tradičních pohádek ukazuje, že pohádky Jižní Koreje si zvolily sebeúctu, sebeovládání, věrnost (zodpovědnost), porozumění druhým, chování a poctivost jako témata častěji než pohádky Severní Koreje. Ty indikují na převahu témat jako je šetrnost, sdílení, pořádek, pravidla, spolupráce a vlastenectví, včetně ochrany ekosystémů.

Všeobecně lze říci, že Korejské lidové příběhy často odrážejí základní přesvědčení korejské kultury, která jsou založena na konfucianismu, zejména - Gwon-sun-jing-ak. To znamená, že ctnost je nakonec odměněna a neřest potrestána. Dřívější studie, které prováděly textovou analýzu korejských pohádek a příběhů, ukázaly, že význam chudoby a bohatství v korejských lidových příbězích je často binární strukturou trestu a odměny (viz také Lee et al. 2016; Oh and Kim 2007). Ctnostné postavy, jejichž chování je morální, jsou často odměňovány penězi, zatímco zlí jsou často potrestáni ztrátou.

Na příklad pohádka Zlatá a stříbrná sekera (geum znamená zlato, eun stříbro, dokki sekera) vypráví příběh dřevorubce a čaroděje. Dřevorubec odpočíval u jezera, u kterého ztratil svou bývalou. V jezeře žil čaroděj. Ten se ho zeptal, jestli ztratil železnou sekeru. Ve skutečnosti dřevorubec měl starou, poloshnilou dřevěnou sekeru. Dřevorubec odpověděl pravdivě: Moje je velmi stará a špatná sekera. Čaroděj vzal stříbrnou sekeru a zeptal se ho, jestli je jeho. Dřevorubec odpověděl: Ne, to není moje. Čaroděj vytáhl zlatou sekeru. Dřevorubec opakoval: Ne, to není moje. Čaroděj se pohnul a dal dřevorubci: železo, stříbro a zlato pro dobré sekery. Jednoduchý příběh praví: buďte upřímní, pak můžete získat víc, než co máte.

V Severokorejském stínu míru jako pauzy ve válce

I pro občany české kotliny zajímavá inaugurace, podobající se moderní pohádce v době války a přicházející kalendářní, politické a sociální zimy, se konala 10. října 2022 v Provincii Jižní Hamgjong. Jedná se o jednu z 9 provincií Severní Koreje:  Chagang, North Hamgyong, South Hamgyong, North Hwanghae, South Hwanghae, Kangwon, North Pyongan, South Pyongan and Ryanggang. Provincie vznikla v roce 1896 na území jižní poloviny historické korejské provincie Hamgjong, má rozlohu 18 970 čtverečních kilometrů a podle neověřené informace v ní žije více než 3 miliony obyvatel. Hlavním městem provincie je Hamhung.  

Kim Čong-un, generální tajemník Korejské strany práce a lídr Korejské lidově demokratické republiky (KLDR), se zúčastnil otevření jedné významné skleníkové farmy. O její výstavbě bylo rozhodnuto během 4. plenárního zasedání 8. ústředního výboru strany. Jedná se o výstavbu, která má umožnit vytvoření základů nejenom nového inovativního subjektu, vysoce automatizované farmy, ale nové společnosti ve stylu korejského prosperujícího venkova a také realizaci širšího strategického plánu vývoje KLDR. Proč se zmiňuji o skleníkové farmě?

Projekt v KLDR mimo jiné slibuje občanům venkovské provincie možnost spotřeby více zeleniny, než tomu bylo doposud. První svého druhu v KLDR, projekt ve vesnici Jungphyong, části okresu Kyongsong v severovýchodní provincii Severní Hamgyong se rozkládá na 490 akrech půdy a zahrnuje cca 300 skleníků. V únoru t.r. pokud si dobře vzpomínám, noviny Rodong Sinmun oznámily, že zeleninová skleníková farma Jungphyong vyprodukovala cca 10 000 tun čerstvých produktů, včetně okurek, rajčat, salátu a korunní sedmikrásky. Korunní sedmikráska je populární listová zelenina a také zajímavá z hlediska vzdělávání. Proč?

Sto let si vědci lámali hlavu s tím, proč počet korunních lístků u květin odpovídá Fibonacciho řadě a řídí se zlatým úhlem. Zlomky vytvořené z Fibonacciho řady totiž mají jednu zajímavou vlastnost. Pokud je převedeme na desetinná čísla, postupně konvergují k hodnotě 1,618034. Toto číslo je také známé jako zlatý řez a označuje se řeckým písmenem ϕ (fí). Ve zmíněné fylotaxi však nejsou zlomky tvořené za sebou jdoucími čísly, ale jmenovatel je vždy od čitatele vzdálen o dva kroky. Tím je také ve jmenovateli pokaždé vyšší číslo. Hodnota zlomků u fylotaxe se pak blíží číslu 0,381966. Jeho přesná hodnota je tedy 2- ϕ. Z toho vyplývá, že zlomky udávající úhel mezi jednotlivými listy rostlin konvergují ke zlatému úhlu. Otázkou zůstává, proč tomu tak je, když víme, že rostliny rostou podobně, jako zamrzá vodotrysk v kašně. Jen místo vody rostlina ze stonku k nebi chrlí nové buňky. Otázkou také zůstává, proč se nejenom v české kotlině nevyučuje správně matematika, biologie a přírodě podobné technologie, za to ale se obnovují vojenská letiště pro použití v jednostranně vyhlášené válce, o které slyšíme od rána do večera, přičemž na tu velkou se máme připravovat.Skleníková farma Ryonpho

Lídr Kim Čong-un a Ústřední výbor strany rozhodly transformovat vojenskou leteckou základnu na východu země do veliké skleníkové farmy a rezidenčního sídliště. Lídr sám vzal s pravděpodobností hraničící s jistotou na sebe funkci stavebního dozoru. Jak jinak by mohla být veliká skleníková farma postavena předána do provozu během 230 dnů.

Více než 850 bloků moderních, industrializovaných hydroponických a půdních skleníků bylo postaveno na 280 hektarech. Na další ploše bývalého letiště bylo postaveno v první fázi 1 000 bytů, školy, kulturní sály a komplexní zařízení pro služby na úrovni civilizace nové doby. Projekt ztělesňuje politickou myšlenku strany proklamující práci na principu - lid na prvním místě, tj. čučche. Jeden z volných překladů slova čučche představuje absolutní soběstačnost. Jedná se o oficiální státní hospodářskou doktrínu a ideologii KLDR, založené na tézi - člověk vše vede a o všem rozhoduje. Protože realizace projektu proběhla v době, která v české kotlině nestačí ani na získání stavebního povolení, v době hřímání zbraní z různých vojenských cvičení v blízkosti nejenom KLDR a indikuje odvahu vedení KLDR, nabízí se otázka i pro evropské politiky, za jakých podmínek je možno realizovat skokový pokrok k celkové prosperitě a zároveň závod s dobou navzdory mnoha subjektivním a objektivním těžkostem.

Na ploše více než 850 polo-klenutých dvouvrstvých hydroponických skleníků lze pěstovat různé druhy ovoce a listové zeleniny. V desítkách z nich s geotermálním oteplovacím systémem se pěstují sazenice zeleniny po celý rok. Je možné produkovat zeleninu bez ohřevu a zavést do skleníků metodu pěstování bez půdy. Tím se zvyšuje produktivita a zároveň se šetří lidská práce. Vysoce kvalitní skleníkový solární panel s vysokou pevností v tahu – autorovi příspěvku se nepodařilo zjistit původ panelů, byl použit tak, aby vyhovoval klimatickým podmínkám a rizikům větrné oblasti Ryonpho. Jedny z nejkvalitnějších, ne-li nejkvalitnější panely vůbec nabízí rakouská společnost, jejíž jméno z pochopitelných důvodů ale neuvádím. Spotřeba živin zeleninou a fáze růstu jsou vědecky měřeny, byl zaveden automatický systém kontroly a zásobování živinami a byl vybudován integrovaný a výkonný výrobní systém.  

Ten umožňuje opětovné použití vypuštěného živného roztoku sterilizací s přidáním výživných doplňků. Tím se produkce dostává na potřebnou produkční úroveň a zároveň šetří velké množství hnojiva. Bylo by zajímavé slyšet veřejně něco na zmíněné téma od VŠZ, MZ a dalších institucí již proto, že podobné projekty existují v Holandsku a SRN, za to ale v české kotlině ne. A není to jenom vinou chamtivých investorů, kteří očekávají návrat investice včera, nebo nejpozději v den podpisu smlouvy o spolupráci či investování, jak se stalo v případě mých známých, spoluautora projektu a jeho partnera, vlastníka pozemku. Ale neporozuměním, že vertikální zemědělství je jednou z budoucností produkce potravin. Pokud se zemědělství provádí v kontrolovaném 3 E prostředí (ekologie, efektivita a ekonomie), dopad na planetu je výrazně menší než u tradičních způsobů pěstování a produktivita je vyšší.

Perspektiva, že bychom v Praze měli možnost ochutnat severokorejské kimchi, tj. pikantní křupavý salát, bohatý na probiotické bakterie, které podporují imunitní systém a zdravé trávení, které zvyšují využití živin z jídla, chrání zuby, jsou prevencí průjmu a redukují riziko rakoviny tlustého střeva a močového měchýře, připravený z nakládané a fermentované (kvašené) zeleniny a dalších ingrediencí vyprodukovaných na farmách KLDR je vzdálená, podobně jako perspektiva předání k nastěhování českých občanů do nových a cenově dostupných sociálních bytů postavených vládou. Pro zdůvodnění daleké perspektivy uvádím, že první fáze moderní rezidenční čtvrti korejského stylu s více než 1 000 byty, školou, kulturním domem, a objekty zabezpečující komplexní sociální služby byla slavnostně předána k nastěhování 20. listopadu 2022. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell


Kdo se podle vás stane příštím americkým prezidentem?