Svátek má: Nataša

Regiony

Velikost textu:

Vsetín se chystá na zimu

Vsetín se chystá na zimu

Radní se na svém říjnovém zasedání zabývali plánem zimní údržby komunikací ve městě Vsetín, který stanovuje rozsah, způsob a také lhůty pro zajištění sjízdnosti a schůdnosti městských silnic a chodníků.

Ilustrační foto
16. listopadu 2020 - 07:30

Oproti loňsku v něm nedošlo k žádným změnám a byl schválen bez připomínek. Technické služby města Vsetína, p. o. (TS), jež zimní údržbu zajišťujíspolu s externími spolupracovníky, se na zimu již připravují a ve svém areálu naskladňují desítky tun posypového materiálu – kamenné drti a soli.

Stejně jako v uplynulých letech počítá rozpočet městapro zajištění schůdnosti a sjízdnosti městských komunikací, které specifikuje právě plán zimní údržby, s částkou5 – 8 milionů korun. Čerpání financí závisí na tom, jaké počasí zimní období přinese. Při zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti záleží nejen na množství sněhové nadílky, ale například i na výši teplot či počtu dní, kdy vzniká náledí. Právě jeho odstraňování je technicky velmi náročné.

Ať už bude nadcházející zima jakákoli, TS na ni připravují své zaměstnance i techniku. Ve skladech už mají stovky tun soli i inertního posypového materiálu, který je však možné v průběhu zimy i doobjednat. Solanku, jež je ekologicky méně zatěžující pro životní prostředí, nakupují TS vždy dle aktuální potřeby.

Stejně jako uplynulou zimu budou pracovníci TS kromě silnic a chodníků zajišťovat také úklid 90 autobusových zastávek, 82 přechodů pro chodce a asi pětadvaceti mostů a lávek. V ulicích tak instalují v následujících dnech více než stovku posypových nádob, které budou průběžně doplňovány. Snahou TS bude také zajistit ruční údržbu míst nepřístupných technice, jako jsou schodiště, lávky, mostky, vstupy z chodníků na přechody pro chodce, parkovací místa pro zdravotně postižené v centru města či přístupy k parkovacím automatům.Během zimy se tak budou starat o více než 196 kilometrů komunikací, z toho 106 kilometrů chodníků, a více než 54 tisíc metrů čtverečných veřejných ploch. Do těch spadají i odstavné plochy či veřejná parkoviště na Sychrově, u OD Jednota či chodníky a prostranství v okolí Smetanovy obchodní galerie, které jsou ve vlastnictví města. Mapy schůdnosti a sjízdnosti městských komunikací, v nichž jsou zakresleny udržované úseky i jejich priorita (1. červená, 2. modrá, případně 3. žlutá), dle které se stanovuje doba, za niž musí být následky mrazu či sněhové nadílky zmírněny, najdete na webu www.mestovsetin.cz.   

Na Vsetíně je však i řada komunikací, které nejsou ve vlastnictví města.  O ty by se měli starat jejich správci. Úklid na silnicích II. a III. třídy v našem okrese zajišťuje společnost Správa a údržba silnic Valašska (SÚS). V našem městě bude udržovat ulice Generála Klapálka, Pod Pecníkem, Sychrov, Pod Zakopaniců, Palackého, Nádražní, Mostecká včetně nadjezdu, ulici Jasenická až po Zbrojovku, ulici 4. května, dále celý Semetín až po hájenku a také cestu z Dolní Jasenky až na Dušnou.Silnice I. třídy v okrese Vsetín a Zlín udržuje firma AVE CZ. V našem okolí se jedná zejména o tah od Nového Jičína přes Valašské Meziříčí, Vsetín, Horní Lideč, až do Valašských Klobouk a cestu přes Syrákov ze Vsetína do Zlína.


Průjezd mechanismů zajišťujících zimní údržbu je na mnoha místech ztížen vozidly parkujícími na komunikacích nebo v jejich blízkosti. Žádáme jejich majitele, aby je odstavovali s vědomím, že mohou bránit průjezdu techniky. Problémy rovněž způsobují větve a keře zasahující do profilu komunikace, které znemožňují výhled řidičům a poškozují mechanismy provádějící zimní údržbu. Žádáme tedy o odstranění větví stromů a keřů zasahujících ze soukromých pozemků do komunikací a chodníků, případně zastiňujících dopravní značení nebo veřejné osvětlení. V případě, že nebude na tuto výzvu reagováno, ořez provedou pracovníci TS, a to pouze ze strany komunikace, bez vstupu na soukromé pozemky.

Pro Zlinskenovinky.cz Mgr. Jana Raszková, tisková mluvčí, Městský úřad Vsetín

(lh,zlinskenovinky.cz,foto web města Vsetín)