Svátek má: Květoslava

Regiony

Velikost textu:

Byty objektu Nové Hurdisky jsou už na projekčním prkně

Byty objektu Nové Hurdisky jsou už na projekčním prkně

Posledních pár nájemníků zbývá do vyklizení starých tzv. Hurdisových domů. Všichni dosud odstěhovaní našli nový domov buď v jiných městských bytech, nebo v jiné formě nájemního bydlení.

Ilustrační foto
19. listopadu 2021 - 07:30

Město již vybralo zpracovatele projektu "Nové Hurdisky - sociální bydlení Otrokovice“. Vlnu nejistoty vyvolala na počátku roku zpráva o bourání starých Hurdisových domů, které byly ve špatném stavu, a město stálo před otázkou, jak se situací naložit.

„Po zvážení všech analýz jsme dospěli k jednoznačnému závěru, že nejlepší varianta bude objekty zbourat a postavit zde nové byty určené k zajištění obecního nájemního bydlení s využitím dotačních prostředků na sociální a dostupné bydlení. Všem nájemcům jsme současně nabídli pomoc, při hledání nového bydlení,“ zdůraznila starostka města Otrokovice Hana Večerková.

Právě obava o střechu nad hlavou vyvolala řadu reakcí mezi občany. Pracovníci úřadu ale nezaháleli a všechny dotčené kontaktovali s podáním informací a nabídkou pomoci, při řešení této situace. Těm, co zájem projevili, se společnými silami podařilo najít nový domov.   

Vzhledem k citlivosti celého tématu byla jednou ze zvažovaných variant i rekonstrukce objektů. K té ale nedošlo .„Budovy jsou v takovém technické stavu, že jejich oprava je téměř nereálná a finančně by byla nákladnější než demolice a nová výstavba. Navíc počet bytů bude navýšen a život v novém lidem přinese vyšší komfort bydlení,“ vysvětluje kroky, které vedly k rozhodnutí, starostka.

Projekt "Nové Hurdisky - sociální bydlení Otrokovice“ počítá s výstavbou 44 bytů v rámci tří bytových domů. Převládat budou byty dvoupokojové, kterých má město nedostatek, a po kterých je aktuálně v rámci městského nájemního bydlení nejvyšší poptávka. Domy budou nepodsklepené, zastřešené plochou střešní konstrukcí.Sociální bydlení v Otrokovicích díky projektu „Nové Hurdisky“ tak dozná radikálních změn k lepšímu.
(pšt, zlinskenovinky.cz, zdroj: portál města Otrokovice)