Svátek má: Petr

Regiony

Velikost textu:

Cenou Patrimonium pro futuro byla oceněna obnova Památníku T.Bati

Cenou Patrimonium pro futuro byla oceněna obnova Památníku T.Bati

Národní památkový ústav každoročně již od roku 2014 oceňuje nejlepší počiny v oblasti památkové péče. Letošní slavnostní vyhlášení se uskutečnilo 2. října na severočeském zámku Lemberk. Ocenění vůbec poprvé získal Zlínský kraj.

Petr Všetečka přebírá ocenění
4. října 2019 - 07:30

Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro za obnovu Památníku Tomáše Bati ve Zlíně obdržel autor projektu obnovy Petr Všetečka a město Zlín.

O ocenění v kategorii obnova památky, restaurování usilovalo celkem čtrnáct nominací napříč republikou. Z navržených krajských nominací bylo ocenění symbolizované bronzovou medailí uděleno obnově Památníku Tomáše Bati ve Zlíně. Za obnovu této architektonické dominanty města Zlína byl nominován Ing. Petr Všetečka, autor projektu obnovy a statutární město Zlín, zastoupené primátorem Jiřím Korcem.

Památník Tomáše Bati ve Zlíně je jednou z nejvýznačnějších veřejných budov z konstruktivistického období meziválečného rozvoje města Zlína. Budova výrazného solitérního charakteru se nachází v komplexu tzv. Gahurova prospektu, který tvoří nejcharakterističtější zlínský urbanistický soubor, autorem je architekt František Lýdie Gahura. Stavba vznikla v roce 1933 jako památník podnikatele Tomáše Bati, který tragicky zahynul při letecké havárii. Interiér byl proto koncipován jako komemorativní prostor, včetně vystavení letadla Junkers, které se podnikateli stalo osudným. V pozdějších letech nesl objekt označení Dům umění a sloužil pro potřeby galerie a filharmonie.„Mimořádnost objektu spočívá v tom, že do něj architekt Gahura vtělil přímo vlastnosti Tomáše Bati – velkorysost, jasnost, vzlet, optimismus, prostotu, horlivost a poctivost – a vyjádřil je stavbou samotnou, proto ocenění patří i architektu Gahurovi,“ uvedl při přebírání ceny Petr Všetečka.

Kompletní stavební obnova kulturní památky byla dovršena v roce 2018, během procesu obnovy došlo k odstranění přístaveb i vestaveb, jimiž byl objekt doplněn v době fungování Domu umění. Bylo obnoveno původní schodiště a provedeny restaurátorské i stavební obnovy dochovaných původních konstrukcí a povrchů, mj. podlah a omítek či ocelových rámů fasády. V interiéru se opět uplatňuje nálezy potvrzená původní barevnost – červené podlahy, bílé stropy a modré svislé konstrukce. Chybějící fasádní skla byla vyrobena a doplněna podle původních tabulí. Vzniklo také nové technické zázemí, které se nachází na jižní straně pod úrovní terénu.

Obnova navrátila jedinečné stavbě města Zlína nejen původní vzhled, ale i komemorativní využití. Do interiéru se proto navrátila i maketa letounu Junkers F13.

Obnovu Památníku Tomáše Bati ve Zlíně hodnotitelské komisi navrhlo územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu v Kroměříži (NPÚ, ÚOP v Kroměříži).

„Posláním Ceny Patrimonium pro futuro je vyzdvihnout zásluhy a pozitivní příklady v oblasti památkové péče, upozornit na příběhy, které se za těmito památkami skrývají, a zejména ocenit a poděkovat těm, kteří se o to přičinili. Všech 24 nominovaných počinů je nadstandardně zdařilých a my věříme, že díky Ceně Patrimonium pro futuro se o těchto projektech a jejich iniciátorech dozví nejen odborná, ale i široká veřejnost. Osobně si velmi vážím všech, kteří se na uchování našeho kulturního dědictví podílejí,“ uvedla generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková.

Vyhlášením cen se uzavřelo půlroční hodnocení akcí a projektů realizovaných nebo dokončených v roce 2018. Na jaře letošního roku nominovali odborníci Národního památkového ústavu garantující památkovou péči v jednotlivých regionech za každý kraj jeden až dva dobré příklady památkové obnovy, záchrany, prezentace nebo nálezu. Celkem se sešlo 24 nominací, z toho 14 památkových obnov či restaurátorských počinů, 3 objevy/nálezy, 3 prezentační počiny a 4 zachráněné památky.

Vítěze v jednotlivých kategoriích (obnova památky, restaurování; objev, nález roku; prezentace hodnot; záchrana památky) navrhuje generální ředitelce komise hodnotitelů sestavená z odborníků Národního památkového ústavu, Mezinárodní rady památek a sídel (ICOMOS) a dalších spolupracujících institucí.

Zlínskénovinky.cz informovala Mgr. Petra Zelinková, pracovnice PR a redaktorka, Národní památkový ústav,územní odborné pracoviště v Kroměříži.

(red,zlinskenovinky.cz,foto:npu)