Svátek má: Ambrož|Benjamín

Regiony

Velikost textu:

Hejtman Jiří Čunek předal pamětní medaile i nový prapor

Hejtman Jiří Čunek předal pamětní medaile i nový prapor

Pamětní medaile s motivem Josefa Valčíka předal hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek oceněným osobnostem na pietním aktu u památníku v parku Komenského ve Zlíně, konaném u příležitosti Dne válečných veteránů.

Slavnostní předání praporu
13. listopadu 2019 - 07:30

Zároveň také slavnostně předal nový prapor rotě aktivních záloh Krajského vojenského velitelství Zlín.

Foto z akce

„Dnešní den je pro mě významný nejenom jako Den válečných veteránů, ale i jako připomínka všech padlých, kteří bojovali za svou vlast. Stojí tu před námi vycvičení vojáci, jimž předáváme jejich nový symbol, tedy prapor, na němž je uveden název jejich roty a také její znak obsahující halapartny a meč, které představují symboly stráží a vojenství. Jsem přesvědčen, že pro vojáky nejsou čest, hrdost a vlastenectví jen prázdnými slovy,“ uvedl na pietním aktu hejtman Jiří Čunek. Prapor byl navíc doplněn o stuhu, na základě které bude moci rota nést jméno plukovníka in memoriam Josefa Valčíka. Stuhu k praporu na místě osobně připnula Vlasta Kadlecová, neteř Josefa Valčíka

Co se týká pamětních medailí s motivem Josefa Valčíka, uděluje je Rada Zlínského kraje a kluby výsadkových veteránů Zlínského kraje spolu s Krajským vojenským velitelstvím Zlín. Udělovány jsou za významnou činnost vykonávanou v oblasti historie osvobození nebo za mimořádně záslužný čin při zajišťování péče o obranu České republiky nebo její účasti na zahraničních misích.

Josef Valčík, rodák ze Smoliny u Valašských Klobouk, byl členem protinacistického odboje a příslušníkem výsadkové skupiny Silver A. Spolupracoval také se členy výsadku Anthropoid na přípravě atentátu na zastupujícího říšského protektora R. Heydricha. Zemřel v boji s německými oddíly v kostele sv. Cyrila a Metoděje.

Ocenění pamětní medailí
  • plukovník v.v. Jan Hronek Od roku 1944 byl členem odbojové organizace „Pro vlast“, kde plnil zpravodajské úkoly ve prospěch zpravodajské sítě výsadku „CLAY“, a dále také příslušníkem 1. československé partyzánské brigády Jana Žižky, kde byl zařazen jako rozvědčík. Již v roce 1945 byl prezidentem republiky vyznamenán medailí za chrabrost. Po válce vstoupil do Československé armády, zde dosáhl funkce velitele brigády. Za své politické postoje v roce 1968 byl však z této funkce odvolán a následně byl na vlastní žádost z armády propuštěn. Dlouhodobě se velmi aktivně angažuje v oblasti uchování a rozvíjení odkazu našeho národního boje za svobodu. Je spoluautorem filmových snímků, výstav, literárních prací, pořádá přednášky a besedy pro studenty i veřejnost.
  • Vlasta Kadlecová Je neteří a nejstarší žijící příbuznou Josefa Valčíka. Pravidelně se účastní pietních aktů spojených s československým odbojem za 2. světové války, zejména pak akcí spojených s Josefem Valčíkem. Přispívá tak k udržování paměti a povědomí o historii národního odboje. Souhlasila s používáním jména svého strýce ve spojitosti s čestným názvem Roty aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Zlín.
  • Libor Láznička Je jednatelem společnosti Continental Barum, která má největší zastoupení zaměstnanců – příslušníků aktivní zálohy ČR ve Zlínském kraji a pravidelně jim umožňuje účastnit se plánovaných cvičení dle svého zařazení. Sám Libor Láznička přispěl na pořízení praporu aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Zlín.
  • Ladislav Britaňák Je generálním ředitelem a předsedou představenstva společnosti Česká zbrojovka. Také tato společnost má ve svých řadách několik pracovníků – příslušníků aktivní zálohy ČR a pravidelně jim umožňuje účastnit se plánovaných cvičení dle svého zařazení a nenárokuje si proplácení finanční náhrady. Česká zbrojovka pravidelně spolupracuje s Krajským vojenským velitelstvím Zlín při výcviku pěší roty jeho aktivní zálohy a poskytuje své prostory pro nácvik ochrany a obrany kritické infrastruktury. Rovněž Ladislav Britaňák přispěl na pořízení praporu aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Zlín.

Pro Zlinskenovinky.cz Mgr. Adéla Kousalová, tisková mluvčí, Krajský úřad Zlínského kraje

(lh,zlinskenovinky.cz,foto web ZK)