Svátek má: Petr

Regiony

Velikost textu:

Jak využít místní památky v obci Kudlovice

Jak využít místní památky v obci Kudlovice

Obec Kudlovice byla vždy spíše zemědělsky zaměřená, ve 20. století obyvatelé neměli možnost pracovat v žádném větším průmyslovém podniku. Tomu odpovídá i architektura a urbanistická struktura obce.

Ilustrační foto z návštěvy
7. září 2019 - 07:30

Radní Zlínského kraje pro kulturu, památkovou péči, církve, mládež a sport Miroslav Kašný navštívil v úterý 3.září 2019 společně s Alenou Pospíšilovou, vedoucí oddělení památkové péče, obec Kudlovice.

Cílem jeho cesty byla za účasti paní starostky prohlídka a diskuse nad možným využitím jak kulturních památek, tak památek místního významu v obci.
 
Interiér mlýna

Vodní mlýny tvořily po staletí neodmyslitelnou součást  krajiny. Mnohé z nich však byly v minulosti zdevastovány a dávno přestaly sloužit své funkci. Vodní mlýn v Kudlovicích je zachycen na mapách prvního Josefinského mapování, které bylo prováděno v roce 1764. Nicméně první písemná zmínka o existenci mlýna je již z roku 1464. S příchodem rodu Talašů v roce 1913 došlo k rozkvětu mlýna. Mlýn byl několikrát stavebně upravován, přesto si zachoval svou původní funkci.
 
„Náš kraj je nesmírně bohatý a různorodý. Měli bychom společně hledat cestu, jak takovéto objekty zachovat pro další generace. Je velká škoda, že pokusy o revitalizaci původních mlecích procesů ukončila smrt Zdenka Talaše v roce 2001 a mlýn od té doby chátrá,“ uvedl radní Miroslav Kašný.
 
Neméně zajímavá je zemědělská usedlost čp. 50, U Strmenských, z 19. století, která je situována v řadové zástavbě na návsi obce. Areál tvoří vlastní obytný dům s výměnkem a kolmo navazující hospodářské budovy chléva a kůlny. Nelze opomenout ani kapli sv. Jana Křtitele, ojedinělou barokní památku na Moravě, která je připisovaná významnému moravskému sochaři Ondřeji Zahnerovi, působícímu v Olomouci. Doklad místní historické události a tradiční drobnou sakrální stavbu reprezentuje stavba postavená pravděpodobně po roce 1663 jako morová kaple, situovaná u silnice do Babic. Návsi pak dominuje samostatně stojící patrová zvonice z první poloviny 18. století.

Pro Zlinskenovinky.cz Mgr. Adéla Kousalová, tisková mluvčí, Krajský úřad Zlínského kraje

(lh,zlinskenovinky.cz,foto web ZK)