Svátek má: Alena

Regiony

Velikost textu:

Kdo proplatí škody na ovcích způsobené vlkem a rysem?

Kdo proplatí škody na ovcích způsobené vlkem a rysem?

Náhradu škod způsobených na ovcích vlkem obecným a rysem ostrovidem, tedy zvláště chráněnými živočichy, vyplatí šesti poškozeným Krajský úřad Zlínského kraje. Celkově jde o částku 153.800 korun.

Ilustrační foto
12. prosince 2019 - 07:30

Náhrady za škody způsobené ve Zlínském kraji zvláště chráněnými živočichy se proplácejí na základě zákona č. 115/2000 Sb. Zdrojem financí je státní rozpočet a náhrada se poškozeným zasílá prostřednictvím Krajského úřadu Zlínského kraje.

„Většinou jde o škody způsobené vlkem, bobrem, vydrou, kormoránem, medvědem či rysem," přiblížila radní Zlínského kraje pro životní prostředí a zemědělství Margit Balaštíková.


Například za celý loňský rok bylo takto proplaceno celkem 649 990 korun, z toho za škody způsobené vydrou 265 322 korun, bobrem 184 523 korun, medvědem 170 345 korun a vlkem 29 800 korun. V letošním roce tato částka dosáhla již 1 418 146 korun. Výrazné navýšení oproti loňsku je zapříčiněno proplacením škod způsobených kormoránem, které dosáhly výše 589 836 korun. Škody způsobené medvědem činily 300 760 korun, vlkem 207 785, vydrou 207 729 korun, bobrem 108 536 korun a rysem 3 500 korun.

Žadatel o náhradu škody musí svoji žádost podat na krajský úřad do deseti dnů od zjištění vzniklé škody společně se stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody, kterým je obec s rozšířenou působností. V případě, že ke škodě došlo na území chráněné krajinné oblasti, je orgánem ochrany přírody příslušným k šetření Agentura ochrany přírody a krajiny. Pokud byla škoda způsobena na zvířatech, musí žadatel současně dodat i protokol o ohledání veterinárním lékařem.

Pro Zlinskenovinky.cz Mgr. Adéla Kousalová, tisková mluvčí, Krajský úřad Zlínského kraje

(lh,zlinskenovinky.cz,foto web ZK)