Svátek má: Lenka

Regiony

Velikost textu:

Kraj ocenil pracovníky sociálních služeb

Kraj ocenil pracovníky sociálních služeb

Již po desáté letos Zlínský kraj ocenil ty, kdo se příkladně starají o osoby nějakým způsobem hendikepované - v anketě „Pracovník roku v sociálních službách“.

Ilustrační foto z akce
22. září 2019 - 07:30

Na základě zveřejněné výzvy bylo Odboru sociálních věcí krajského úřadu doručeno 19 návrhů, z nichž komise vybrala 8 laureátů: Pět žen získalo ocenění spojené s finančním darem a kromě toho byla udělena i tři mimořádná manažerská ocenění.

Foto z akce

Za profesionalitu, laskavost, vlídnost a optimismus přišli oceněným osobně poděkovat a zároveň popřát hodně sil do jejich další práce zástupci Zlínského kraje.

„Oceňování lidí v sociálních službách je velmi potřebné, protože tato oblast je pořád ještě ´popelkou´ a zaslouží si mnohem větší společenskou prestiž. Jde o profesi fyzicky i psychicky velmi náročnou a ti, kdo zde pracují, musí mít nejen odbornost a vzdělání, ale také srdce a velkou empatii. Mám radost, že se během posledních dvou desetiletí významně změnil přístup k uživatelům a že se dnes klade mnohem větší důraz na jejich lidskou důstojnost a na rozvoj jejich osobnost,“ řekla radní Michaela Blahová zodpovědná za sociální záležitosti, rodinnou politiku a neziskový sektor.

Oceněni byli:
Barbora Bridová Jančíková z Charity Zlín (terénní pečovatelská služba), Bc. Jana Čelůstková ze Střediska rané péče EDUCO Zlín (terénní sociální pracovník pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením), Mgr. Erika Hanzalová (vedoucí a sociální pracovnice ve Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých ČR, Alena Hniličková (Dětské centrum Zlín – práce s dětmi vyžadujícími okamžitou pomoc, Bc. Zlatuše Lušovská z Charity Valašské Meziříčí (Denní stacionář Radost).


Za manažerskou práci byli vyznamenáni:  Mgr. Jitka Adámková – vedoucí zařízení Diakonie ČCE – středisko Vsetín (Domov Harmonie), Mgr. Dagmar Klučková – ředitelka Sociálních služeb města Kroměříže a Bc. Radomír Vítek – vedoucí služby Naděje (pobočka Zlín).

Pro Zlinskenovinky.cz Mgr. Adéla Kousalová, tisková mluvčí Zlínského kraje

(lh,zlinskenovinky.cz,foto web ZK)