Svátek má: Oleg

Regiony

Velikost textu:

Kraj proplatí škody na ovocných stromech způsobené bobrem

Kraj proplatí škody na ovocných stromech způsobené  bobrem

Náhrada škod způsobených bobrem evropským, který je zvláště chráněným živočichem, bude vyplacena dvěma žadatelkám ze Zlínského kraje. V obou případech jde o škody na ovocných stromech. 

Bobr evropský
5.březen 2017 - 10:00

Žadatelkám bude celkově vyplaceno 17 275 korun. Tyto peníze byly do rozpočtu Zlínského kraje poukázány ze státního rozpočtu a rozpočtovým opatřením, které na svém jednání schválili krajští radní, se nyní dostanou ke konečným příjemcům.


Náhrady za škody způsobené ve Zlínském kraji vybranými zvláště chráněnými živočichy se proplácejí na základě zákona č. 115/2000 Sb. Zdrojem financí je státní rozpočet a náhrada se poškozeným zasílá prostřednictvím Krajského úřadu Zlínského kraje. Například v loňském roce bylo takto proplaceno celkem 297 524 korun.

Většinou se jedná o škody způsobené vlkem na ovcích a bobrem na ovocných stromech, okrasných dřevinách a lesním porostu. Dříve se proplácely rovněž škody způsobené kormoránem na rybách. Ten však již od roku 2013 není zařazen mezi vybrané zvláště chráněné živočichy.

Žadatel o náhradu škody musí svoji žádost podat na krajský úřad do deseti dnů od zjištění vzniklé škody a současně dodat i protokol o ohledání veterinárním lékařem (v případě škody způsobené na zvířatech) a stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody, kterým je obec s rozšířenou působností. V případě, že ke škodě došlo na území chráněné krajinné oblasti, je orgánem ochrany přírody příslušným k šetření Agentura ochrany přírody a krajiny.

Pro Zlínskénovinky.cz.cz Renata Janečková, tisková mluvčí, Krajský úřad Zlínského kraje.

(lh,zlinskenovinky.cz,foto Zlínský kraj)