Svátek má: Radek

Regiony

Velikost textu:

Město Otrokovice je v čerpání dotací úspěšné

Město Otrokovice je v čerpání dotací úspěšné

Přes 207 milionů korun se podařilo získat Otrokovicím ze státních a evropských fondů v uplynulých čtyřech letech.

Ilustrační foto
5. srpna 2018 - 07:30

V průběhu tohoto volebního období se finanční prostředky využily na rekonstrukce a zateplování městských budov, na sociální a školské projekty nebo například na budoucí rekonstrukci mostu. Některé z nich teprve čekají na samotnou realizaci nebo právě probíhají.

V začátku volebního období 2015 – 2018 byly žádosti o dotace ze státních či evropských fondů skromnější, protože nový systém žádostí a přidělování dotací se rozbíhal docela pomalu. Toho město využilo ke splacení dluhů, které byly vytvořeny díky velkým investicím z minulého volebního období. V roce 2017 se ale městská pokladna vzpamatovala do té míry, že bylo možné uvolnit v rozpočtu prostředky na zaplacení spoluúčasti města pro případné projekty dotované fondy bez zásadního navýšení dluhu města.

Z dotací nebyly financovány pouze investiční akce, ačkoliv v přehledu přiznaných peněz z fondů dominují. V roce 2016 se podařilo získat pro Sbor dobrovolných hasičů Otrokovice hasičské vozidlo a započít sociální projekt Partnerství pro duševně nemocné na Otrokovicku, který přetrvává dodnes. Rok na to se podařilo rozjet sociální projekt Pilotní ověření sociálního bydlení a školský projekt Místní akční plánování ve školství. Více než půl milionu korun město obdrželo na realizaci nového územního plánu.


V oblasti získávání dotací byl v Otrokovicích nejúspěšnějším obdobím rok 2018. Díky fondům se daří zateplovat budovy ve vlastnictví města. V současné době se zatepluje budova Domu dětí a mládeže Sluníčko, nový kabát letos dostala Otrokovická BESEDA, Dům s pečovatelskou službou na Trávníkách, Nový domov pro matky s dětmi a kompletní rekonstrukcí prošla i Městská sportovní hala. Nejvýznamnější částka ve výši téměř 120 milionů korun byla schválena ze Státního fondu dopravní infrastruktury na rekonstrukci mostu v ulici Nadjezd. „Samotná realizace se uskuteční v závislosti na opravách silnic a mostů na území města, které momentálně probíhají. Je nutné zajistit průjezdnost městem a případné objížďky. Dále závisí na možnostech výluk na železniční trati. Předpokládané dokončení rekonstrukce je podzim příštího roku,“ řekl František Žák, vedoucí odboru rozvoje města.


Velmi významným projektem je také projekt Informační a komunikační systém. Který zlepší systém sledování hospodaření města, jeho příspěvkových organizací a obchodních společností. V neposlední řadě tento projekt přispěje ke zvýšení komfortu občanů ve vztahu s úřadem při vyřizování běžných agend, prostřednictvím tzv. portálu občana.

V letošním roce nepřišla zkrátka ani oblast školství. Přes 13 milionů poputuje na úpravu a modernizaci učeben ZŠ TGM, na ZŠ Trávníky se dočkají bezbariérových přístupů a všechny otrokovické základní školy dosáhnou na projekt Přírodovědné vzdělávání bez hranic.


„Čerpání dotací závisí na několika okolnostech. V první řadě musíme sledovat, jaký druh dotací z jakých fondů je vypsán (tedy můžeme o ně zažádat) a rovněž je nutné vyhodnotit, zda máme dostatek finančních prostředků na dofinancování samotného projektu. V neposlední řadě je nutné se zamyslet, zda jsou případné projekty smysluplné a budou v praxi využitelné a nevyhodíme spoustu peněz jen proto, abychom mohli říct, že čerpáme peníze ze státních či evropských fondů. Ve volebním období 2010 – 2014 jsme měli štěstí, že byly vypsány dotace na tvrdé projekty, jako je například budování cyklostezek, chodníků, budování nových sportovišť, atd. Využili jsme jich velké množství, vybudovala se spousta nového, zároveň to s sebou přineslo velké zadlužení městské pokladny. Celkem se nám podařilo získat přes 195 milionů korun. Ačkoliv jsme se začátkem nového volebního období 2015 – 2018 zaměřili na splácení dluhu, splatilo se celkem více jak 100 milionů, přesto jsme nyní v získávání dotací úspěšnější. Z fondů se nám podařílo získat více než 207 milionů. V tomto období byly vypsány dotace spíše na měkké projekty, tedy na sociální či školské. V roce 2017 a 2018 jsme ale byli velmi úspěšní v získávání dotací i na investiční akce a finanční prostředky jsme využili zejména na udržování stávajících městských budov,“ zhodnotil dvě volební období otrokovický starosta Jaroslav Budek.

Pro Zlinskenovinky.cz Romana Stehlíková, tisková mluvčí města Otrokovice.

(lh,zlinskenovinky.cz,foto archiv)