Svátek má: Oleg

Regiony

Velikost textu:

Muzeum Kroměřížska bude mít tři nové expozice

Muzeum Kroměřížska bude mít tři nové expozice

Významné finanční prostředky z fondů EU se na realizaci svých projektů podařilo získat dvěma kulturním příspěvkovým organizacím Zlínského kraje. 

Muzeum Kroměřížska
9.březen 2017 - 07:30

Z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) budou podpořeny revitalizace budov a expozic Muzea Kroměřížska a také pořízení logistických a manipulačních technologií pro depozitáře Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, které se nacházejí v Otrokovicích.

„Je velkým úspěchem, že obě dvě projektové žádosti předložené do příslušné výzvy Ministerstva pro místní rozvoj byly ministerstvem podpořeny, a podařilo se tak dosáhnout na evropské peníze, díky nimž naše kulturní organizace mohou tyto dva mimořádné projekty realizovat,“ uvedl radní Zlínského kraje Miroslav Kašný, který má oblast kultury ve své gesci.


V Muzeu Kroměřížska bude nejen rekonstruováno hlavní sídlo muzea, ale vzniknou zde také nové výstavní prostory se zajímavými sbírkami, které přilákají nové návštěvníky. Vybudovány budou tři nové expozice: „Historie Kroměřížska v 19. a 20. století", „Expozice hodin a hodinových mechanismů" a „Poklady staré půdy" včetně zázemí pro návštěvníky. V rámci revitalizace stávajících prostor proběhne například rekonstrukce kanalizace a nádvoří, rekonstrukce sociálních zařízení, zateplení fasády přístavby ve dvorní části, instalace elektronické požární signalizace a výměna oken v přízemí budovy nebo zajištění přístupů pro osoby s omezenou pohyblivostí. Celkové náklady akce, která by měla být postupně realizována v průběhu čtyř let, dosáhnou 44,8 milionu korun, přičemž dotace z IROP pokryjí dvě třetiny nákladů, třetina bude hrazena ze státního rozpočtu a vlastních zdrojů. První návštěvníci navštíví nově vybudované expozice na konci roku 2020.

Dvě nové výstavy v sídle Zlínského kraje, Baťově mrakodrapu

Díky pořízení logistických a manipulačních technologií pro otrokovické depozitáře Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně bude dořešeno vybavení těchto depozitářů i konzervátorsko-restaurátorské dílny a tím zajištěna větší ochrana sbírkových předmětů. Projekt počítá hned s několika aktivitami – s pořízením nezbytného vybavení stávajících depozitářů (např. nůžková elektrická zvedací plošina, plošinové vozíky, vana na chemikálie, regály do konzervátorských dílen, mobilní odvlhčovač vzduchu), dále se zvýšením ochrany sbírkových předmětů (bezpečnostní folie do oken, nový systém měření teploty a vlhkosti), zakoupením zařízení a softwaru nezbytného pro digitalizaci, zabezpečení a inventarizaci sbírek a v neposlední řadě s obnovou a doplněním zařízení v konzervátorsko-restaurátorských dílnách (šroubový kompresor, velký tlakový lis, ultrazvuková tužka, vakuový vyhřívaný stůl aj.). Tato investiční akce, která by měla být dokončena nejpozději v příštím roce, přijde na 6,840 milionu korun. Hrazena bude z 85 % z dotace IROP, zbytek pokryjí peníze ze státního rozpočtu a vlastní zdroje.

Pro Zlínskenovinky.cz Renata Janečková, tisková mluvčí, Krajský úřad Zlínského kraje.

(lh,zlinskenovinky.cz,foto Zlínský kraj)