Svátek má: Taťána

Regiony

Velikost textu:

Na dotace do sociální oblasti byla schválena vyšší částka než loni

Na dotace do sociální oblasti byla schválena vyšší částka než loni

O půl milionu korun byla oproti minulému roku navýšena částka na dotace pro poskytovatele sociálních služeb na Otrokovicku.

Ilustrační foto
17. února 2020 - 07:30

Letos k tomuto účelu schválili členové Zastupitelstva města Otrokovice částku ve výši 3 miliony 800 tisíc korun. Žádost o dotaci mohou zájemci podávat od 17. února do 18. března 2020.

„Při zpracování Výzvy pro podávání žádostí o dotace v sociálních službách 2020  jsme vycházeli z potřeb v oblasti sociálních služeb na území města, které slouží k uspokojování potřeb občanů, a které jsou v souladu dokumentem Komunitní plán sociálních služeb na Otrokovicku a Akčním plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2020,“ uvedl metodik komunitního plánování Josef Zdražil.

Konkrétně je dotace určena například pro domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, intervenční a kontaktní centra, krizovou pomoc, azylové domy, denní či týdenní stacionáře, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, odborné sociální poradenství, osobní asistence, pečovatelskou službu, podporu samostatného bydlení, odlehčovací služby, ranou péči, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny, terénní programy, a další.

Naopak dotace není určena pro organizace, které jsou zařazeny do Individuálního projektu Zlínského kraje.

„Důvodem navýšení finančních prostředků je skutečnost, že od roku 2013, tedy sedm let, nebyl celkový rozpočet na finanční podporu v sociální oblasti navyšován. Sociální služby mají rok od roku vyšší náklady, což je dáno jak nárůstem cen všech energií, nájemného, materiálu, apod., tak zvyšováním mezd v oboru, který byl v předchozích letech výrazně podfinancovaný,“ uvedl Josef Zdražil.


Město Otrokovice je všeobecně uznávané jako lídr v oblasti komunitního plánování sociálních služeb, do kterého se zapojují všechny organizace působící na Otrokovicku, a také všechny obce našeho regionu. „Podpořené organizace jsou zapojené v komunitním plánování na Otrokovicku, a tak spolupracují s městem a obcemi v regionu na zajištění služeb lidem, kteří potřebují péči nebo podporu. Zároveň každoročně prochází hodnocením kvality a efektivity, proto víme, že přidělené peníze budou dobře sloužit občanům našeho města,“ uvedla starostka města Hana Večerková.

Pro Zlinskenovinky.cz Romana Stehlíková, tisková mluvčí města Otrokovice

(lh,zlinskenovinky.cz,foto web města Otrokovice)