Svátek má: Svatoslav

Regiony

Velikost textu:

Na Kroměřížsku probíhá výzkum žárového pohřebiště

Na Kroměřížsku probíhá výzkum žárového pohřebiště

Na Kroměřížsku probíhá archeologický výzkum unikátního žárového pohřebiště z doby římské, odhalil už řadu vzácných předmětů.

Z archeologického naleziště
30. července 2022 - 07:30

Zbraně, šperky či jezdecké ostruhy, patřící s největší pravděpodobností germánským bojovníkům z dob markomanských válek, objevili odborníci mezi obcemi Rymice a Roštění na Kroměřížsku, kde aktuálně probíhá archeologický výzkum. Jak se ukázalo, nemá tato lokalita co do množství určitých typů předmětů ve střední Evropě obdoby. Výzkum finančně podpořil Zlínský kraj.

Archeologický výzkum germánského pohřebiště z 2. století našeho letopočtu probíhá od letošního června mezi Rymicemi a Roštěním na Kroměřížsku. Na místě už archeologové objevili velké množství vzácných předmětů z doby římské. Garantem projektu je Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, zřizované Zlínským krajem.

Žárové pohřebiště objevil amatérský spolupracovník Ústavu archeologické památkové péče Brno. Od té doby byla lokalita průběžně monitorována archeology pomocí povrchových sběrů za využití detektorů kovů.

Aktuální archeologický výzkum zde provádí Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, které má ve svých řadách zkušené archeology. Finančně jej podpořil Zlínský kraj, a to částkou 2,730 milionu korun. „Protože jde bezpochyby o mimořádný objev a odhalení významného kulturního dědictví na území našeho kraje, rozhodli jsme se tuto aktivitu podpořit. Pomohli jsme tím urychlit realizaci archeologického výzkumu, s níž bylo potřeba začít co nejdříve, protože lokalita byla ohrožena potenciálním rabováním ze strany nelegálních hledačů kovů,“ sdělila radní Zlínského kraje pro kulturu a památkovou péči Zuzana Fišerová.

Podle odborníků se jedná o unikátní pohřebiště z doby římské. Doposud se zde našly zbraně, jezdecké ostruhy, stříbrné šperky, součásti opasků, nástroje a luxusní římské výrobky, které jednoznačně potvrzují pohřebiště vyšší společenské vrstvy, konkrétně elity germánského vojska – jezdectva z období markomanských válek mezi Germány a Římany mezi léty 166-180 našeho letopočtu. Zdejší koncentrace 41 kusů bronzových a železných jezdeckých ostruh nemá obdoby na žádném jiném pohřebišti ve střední Evropě. Nález je dáván do souvislosti s římským vojenským pochodovým táborem v Pravčicích u Hulína objeveným v roce 2007 a představuje nepochybně přímý doklad průniku germánských bojovníků z oblastí dnešního středního Polska a pobřeží Baltského moře na střední Moravu během válečného konfliktu.Archeologický výzkum je složitý proces, proto na něm v tomto případě spolupracují také Ústav archeologické památkové péče Brno, detašované pracoviště v Kroměříži, Archeologický ústav Akademie věd ČR Brno a Muzeum Kroměřížska. Celkový zábor půdy činí 1,07 ha, výzkumné práce probíhají v místech jádra pohřebiště, ve dvou velkých geometrických sektorech na ploše 2 750 m2. Cílem je vyzvednutí žárových hrobů v celých blocích hlíny, které následně putují do laboratoří Archeologického ústavu v Brně. Do dnešního dne bylo odkryto 57 hrobů, z nichž 54 už je vyzvednutých. Prostor badatelského výzkumu je monitorován on-line kamerami a průběžně kontrolován místními obyvateli a pověřenými pracovníky.

Souběžně s terénními pracemi bezprostředně následují další odborné kroky: rentgenové snímkování, CT skenování, odebírání vzorků, preparace a rozebrání bloků v laboratořích, laboratorní ošetření a konzervace nálezů pracovníky Archeologického ústavu AV ČR v Brně.

Po nezbytném prozkoumání a odborném ošetření budou nalezené předměty trvale uloženy v Muzeu Kroměřížska, konkrétně v krajských archeologických depozitářích v Rymicích. „Návštěvníci je budou moci zhlédnout díky otevřeným depozitům, na výstavách i dalších doplňkových akcích. Alespoň malou ukázku nálezů bychom pro veřejnost chtěli připravit co nejdřív,“ ujistila radní Zuzana Fišerová.

Zlínskénovinky.cz informoval Jan Vandík, tiskový mluvčí, Krajský úřad Zlínského kraje.

(rp,zlinskenovinky.cz,foto:JanVandik)Zrušili byste koncesionářské poplatky?

Ano
transparent.gif transparent.gif
71%
Ne
transparent.gif transparent.gif
15%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
14%