Svátek má: Alena

Regiony

Velikost textu:

Před výstavbou vodního díla Vlachovice dojde k přeložce sítí

Před výstavbou vodního díla Vlachovice dojde k přeložce sítí

Výstavbě vodárenské nádrže Vlachovice, která má za úkol zásobovat pitnou vodou Zlínský kraj, musí předcházet přeložky inženýrských sítí. Povodí Moravy, s. p. proto nechá vypracovat vyhledávací studii.

Ilustrační foto
13. prosince 2019 - 07:30

Ta prověří trasy stávajících sítí a navrhne nové. Zátopa vodního díla v údolí Vláry přetíná na dvou místech trasu vysokotlakého plynovodu, kterým proudí plyn ve směru z Vlachovy Lhoty do Vysokého Pole, odkud je dále zásobováno dalších osm obcí dohromady s více než pěti tisíci obyvateli. Dotčeno bude také vedení vysokého napětí v délce přes jeden kilometr a dálkový optický kabel vedoucí z Vizovic do Valašských Klobouk.

Právě kvůli řešení změn tras inženýrských sítí vyvolaných výstavbou vodárenské nádrže proběhlo na Zlínském kraji jednání. Ke společnému stolu zasedli projektanti, zástupci Zlínského kraje, zástupci správců a vlastníků inženýrských sítí spolu s Povodím Moravy s. p., které v této věci zadalo vypracování vyhledávací studie.

„Úkolem projektantů je prověření vedení tras stávajících inženýrských sítí a variantní návrh nových tras s ohledem na požadavky jejich vlastníků a správců. Součástí zadání je také řešení napojení stávajících nemovitostí, které nebude možné připojit současným způsobem, “ uvedl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Studie bude dokončená a předaná na jaře příštího roku.


„Výstavba vodárenské nádrže je dlouhodobý proces, a proto je již nyní nutné koordinovat jej s rozvojovými požadavky na výstavbu přenosové soustavy. Aby například nebyla ohrožena dodávka plynu a elektřiny v obcích severně od plánovaného vodního díla, je nutné najít vhodné trasování přeložek, které budou vybudovány v předstihu,“ vysvětlil zájem Zlínského kraje při projednávání tras přeložek inženýrských sítí náměstek hejtmana Josef Zicha. „Přeložka vysokotlakého plynovodního potrubí je kromě požadavku na technické a bezpečnostní požadavky zásadní také v tom, že se změna trasy projeví v Zásadách územního rozvoje Zlínského Kraje, jejichž aktualizaci v souvislosti se záměrem vodního díla Vlachovice má Zlínský kraj zajistit jako úkol vyplývající z vládního usnesení,“ doplnil Josef Zicha.


Záměr výstavby vodního díla Vlachovice jako víceúčelové nádrže s hlavním účelem vodárenským představuje komplexní soubor staveb a opatření, které společně zajistí přepokládané funkce vodního díla v koexistenci s existujícími sídly a s územím a zajistí rovněž vhodné začlenění záměru do krajiny a přírodního prostředí. Nejedná se tedy jen o vodní dílo samotné, ale rovněž o soubor vyvolaných a doprovodných investic, změn infrastruktury, změn využití území a provedení opatření zajišťujících dlouhodobé užívání nově vzniklého vodního zdroje a stabilizaci změněných poměrů v území.

Pro Zlinskenovinky.cz Mgr. Adéla Kousalová, tisková mluvčí Zlínského kraje

(lh,zlinskenovinky.cz,foto web ZK)