Svátek má: Kamila

Regiony

Velikost textu:

Rada schválila investiční akce za téměř 50 milionů korun

Rada schválila investiční akce za téměř 50 milionů korun

Investiční záměry za 48,4 milionu korun, které budou realizovány v krajských příspěvkových organizacích, schválili na svém pondělním jednání krajští radní.

Hvězdárna Valašské Meziříčí
13. května 2020 - 07:30

„Jde o investiční akce ve školství, sociální oblasti a kultuře. Jak jsme již avizovali, pokračujeme v investiční aktivitě, abychom co nejvíce podpořili stavební trh, který je v této době pro udržitelnost ekonomiky velmi důležitý,“ uvedl hejtman Jiří Čunek.

„Všechny schválené akce budou dokončeny ještě v letošním roce, kromě opravy střech na Střední škole průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště, která je rozdělena do dvou etap a probíhat bude také v příštím roce,“ doplnil Libor Pecháček, vedoucí Odboru investic Krajského úřadu Zlínského kraje.

Na Střední škole průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště budou opraveny střechy na školních budovách P, J, D, H a také na spojovacím krčku mezi budovami J a H. Konstrukce střech jsou již značně poškozeny, dochází k zatékání do interiéru a skladba střech už nevyhovuje aktuálním tepelně-technickým požadavkům. Součástí rekonstrukce bude také zateplení střech a revize komínových těles. Práce budou rozděleny na 2 etapy, přičemž 1. etapa proběhne letos a 2. etapa v příštím roce.
Celkové náklady: 36,899 milionu korun. Předpokládaná realizace: 1. etapa červen – září 2020, 2. etapa červen – srpen 2021.

Stejnou školu čeká i oprava ležaté kanalizace v budově H, která je ve velmi špatném stavu a není plně funkční. Voda se dostává pod podlahu odborné učebny, kde pak vlhne a plesniví zdivo. Opravou dojde k odstranění tohoto nevyhovujícího stavu.
Celkové náklady: 1,282 milionu korun. Předpokládaná realizace: srpen 2020.

Na Střední odborné škole a Gymnáziu Staré Město bude provedena sanace střechy budovy Domova mládeže v Uherském Hradišti, konkrétně bude vyměněn střešní plášť na pavilonu „A“ a „C“, protože střešní krytina je zde již značně poškozena a střechou zatéká. Součástí oprav bude také zateplení stropu půdy a revize komínových těles.
Celkové náklady: 5,698 milionu korun. Předpokládaná realizace: červen – září 2020.

V Domově pro seniory Rožnov pod Radhoštěm bude vybudována nová trafostanice, a to z důvodu zachování odběru elektrické energie v režimu hladiny vysokého napětí. Oproti odběru z nízkého napětí organizace ušetří ročně 800 tisíc korun.
Celkové náklady: 2,185 milionu korun. Předpokládaná realizace: v termínu září – říjen 2020.

Ve Hvězdárně Valašské Meziříčí bude revitalizována centrální část parku, před jižním průčelím hlavní budovy. Tato část parku je včetně bývalého jezírka zarostlá starými a náletovými dřevinami. Revitalizací, jejíž součástí bude mimo jiné obnovení jezírka, položení nového chodníku a výsadba nových keřů a bylin, zde vznikne příjemná oddechová zóna pro návštěvníky.
Celkové náklady: 1,7 milionu korun. Předpokládaná realizace: červen – prosinec 2020.


Na Masarykově gymnáziu, Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Vsetín bude natřena střecha budovy B. Střešní krytina je zde tvořena pozinkovaným plechem, jehož nátěr je již značně oprýskaný, místa bez nátěru začínají rezivět. Nový nátěr zabrání trvalému poškození střechy.
Celkové náklady: 638 tisíc korun. Předpokládaná realizace: srpen 2020.

Pro Zlinskenovinky.cz Mgr. Adéla Kousalová, tisková mluvčí Zlínského kraje

(lh,zlinskenovinky.cz,foto web ZK)