Svátek má: Oleg

Regiony

Velikost textu:

Rada Zlínského kraje schválila přidělení dotací na obnovu památek

Rada Zlínského kraje schválila přidělení dotací na obnovu památek

O poskytnutí dotací na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního významu rozhodla krajská rada. Schválila finanční podporu pro 12 konkrétních akcí a dalších 21 projektů doporučila ke schválení krajskému zastupitelstvu.

Ilustrační foto
7.duben 2017 - 07:30

Celkově bude pro tyto účely z krajského rozpočtu rozděleno 5 985 500 korun.

„Tyto peníze významně pomohou vlastníkům památek ve Zlínském kraji napravit jejich špatný stavebně technický stav a v mnoha případech i zabránit nevratné devastaci hodnotných památkových objektů,“ uvedl radní Zlínského kraje Miroslav Kašný, který má oblast kultury a památkové péče ve své gesci.

Rada kraje například přímo podpořila opravu historické sušírny ovoce v Rokytnici u Vsetína, dokončení obnovy střechy a sanace krovu kostela v Nezdenicích, opravu zvonové stolice v evangelickém kostele v Pržně, restaurování výmalby poutního kostelíku Panny Marie ve Štípě nebo opravu oken ve dvorní části zámku Litenčice.

Tam, kde výše dotace přesahuje částku 200 tisíc korun, nebo kde je žadatelem obec, musí podle zákona přidělení dotací schvalovat krajské zastupitelstvo. Mezi akce, které radní krajskému zastupitelstvu doporučili podpořit, patří restaurování hlavního oltáře kostela sv. Jana Křtitele v Bílovicích, oprava krovu a výměna střešní krytiny věže kostela sv. Jana Křtitele v Morkovicích, obnova fasády lodi kostela sv. Martina v Tlumačově včetně odvlhčení celého kostela, restaurování Božích muk ve Zlechově, restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v Pašovicích nebo oprava kopaničářského stavení č. p. 29 v Žítkové.

Peníze budou žadatelům přiděleny v rámci Programu na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního významu, který je součástí Fondu Zlínského kraje (sekce Kultura). Letos bylo v tomto programu přijato celkem 55 žádostí o podporu, z nichž bylo po jejich kontrole a vyhodnocení hodnotitelskou komisí navrženo k podpoře celkem 33 projektů.

Otrokovice na veletrhu nabídnou atraktivní turistické cíle

V lednu letošního roku uspořádal Zlínský kraj pro zájemce bezplatný metodický seminář, během něhož se mohli seznámit jednak s možnostmi financování stavební obnovy památek z různých dotačních programů a také s tím, jak správně postupovat při podávání žádosti o poskytnutí dotace.

Pro Zlínskénovinky.cz Mgr. Renata Janečková, tisková mluvčí Zlínského kraje.

(lh,zlinskenovinky.cz,foto Zlínský kraj)