Svátek má: Miluše

Regiony

Velikost textu:

Radní schválili silniční stavby za více než 100 milionů korun

Radní schválili silniční stavby za více než 100 milionů korun

Pět nových investičních záměrů v oblasti dopravy schválila na svém pondělním jednání Rada Zlínského kraje. Jde o akce za více než 100 milionů korun na silnicích II. a III.třídy, které má kraj ve svém vlastnictví.

Ilustrační foto
28. listopadu 2019 - 07:30

„Všechny tyto akce přispějí nejen k vyššímu komfortu pro řidiče v řešených úsecích, ale také ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a snížení hladiny hluku a úrovně emisí ze silničního provozu,“ sdělil hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

Schválené investiční záměry

Silnice III/4975: Tučapy
Akce řeší rekonstrukci části silnice III/4275 v průjezdním úseku obce Tučapy, v celkové délce 913 metrů. Součástí akce je rekonstrukce silnice a odvodnění a jeden zastávkový pruh linkové autobusové dopravy. Práce na silnici budou probíhat za úplné uzavírky. Objízdné trasy budou vyznačeny. Předpokládaný termín realizace: duben 2020–listopad 2020. Celkové náklady: 29,120 milionu korun

Silnice III/49728: Mistřice
Jedná se o stavební úpravu silnice III/49728, v celkové délce 549 metrů. Součástí akce je rekonstrukce silnice a odvodnění vozovky, dále jsou to oboustranné zastávkové pruhy linkové autobusové dopravy a přeložka vodovodu v části řešeného úseku (163 metrů). Stavební úpravy na silnici a oprava kanalizace budou probíhat za úplné uzavírky, ve 2 etapách. Předpokládaný termín realizace: duben 2020–říjen 2021. Celkové náklady: 16,006 milionu korun


Silnice III/495: Uherský Ostroh
Jedná se o stavební úpravu silnice II/495 v průjezdním úseku města Uherský Ostroh, v celkové délce 657 metrů. Součástí akce je výstavba zastávkového pruhu pro linkovou dopravu a vodorovné a svislé dopravní značení. Předpokládaný termín realizace: květen–říjen 2020. Celkové náklady: 13,209 milionu korun

Silnice III/06124: Březová – státní hranice ČR/SR
Silnice III/06124 spojuje obce Březová (ČR) a Novou Bošácu (Slovensko). Je významnou komunikací v příhraniční oblasti a v současné době je již v nevyhovujícím stavu. Projekt řeší její celkovou rekonstrukci v délce 3 508 metrů, včetně stavební úpravy křižovatky a navazujícího úseku silnice III/4894 v délce cca 126 metrů. Součástí projektu jsou také stavební úpravy připojení místních a účelových komunikací, sjezdů k nemovitostem, propustků v trase řešeného úseku a obnova dopravního značení. Stavební úpravy silnic budou probíhat po polovinách šířky vozovky se zachováním silničního provozu řízeným semafory. Předpokládaný termín realizace: duben–říjen 2021. Celkové náklady: 28,132 milionu korun


Silnice III/49711: Zlámanec
Předmětem akce je statické zajištění silnice III/49711 a navazujících svahů v obci Zlámanec, v celkové délce úseku 191 metrů. Stavební úpravy budou zahrnovat úpravy směrových i výškových poměrů části silnice, zajištění silnice opěrnou pilotovou zdí, zajištění svahu nad silnicí zárubní pilotovou zdí, stabilizaci zbývající části svahu v místě napojení polní cesty. Součástí akce budou také stavební úpravy připojení polní cesty, sjezdů k nemovitostem, přeložky kanalizace, nadzemního vedení nízkého napětí, veřejného osvětlení a stavební úpravy vodovodní přípojky, sdělovacího vedení CETIN a plynovodu. Stavební úpravy silnice budou probíhat po polovinách šířky vozovky. Předpokládaný termín realizace: červen 2020–říjen 2021. Celkové náklady: 16,058 milionu korun.

Pro Zlinskenovinky.cz Mgr. Adéla Kousalová,tisková mluvčí,Krajský úřad Zlínského kraje

(lh,zlinskenovinky.cz,foto web ZK)