Svátek má: Milan

Regiony

Velikost textu:

Regenerace sídliště v Luhu ve Vsetíně

Regenerace sídliště v Luhu ve Vsetíně

Čtvrtou etapou pokračuje regenerace sídliště Luh, které paří k nejstarším ve Vsetíně. Na rozdíl od předchozích ji město financuje z vlastních finančních prostředků.

Ilustrační foto
19. srpna 2018 - 07:30

Stavební práce byly zahájeny v červnu tohoto roku a dokončení této etapy je podle smlouvy o dílo naplánováno na začátek listopadu.  Obnova si vyžádá přibližně devět milionů korun.

„Vzhledem ke změně nařízení vlády, dle kterého se poskytuje dotace, a změně poskytovatele dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na Státní fond rozvoje bydlení, budeme nuceni letos opravy financovat sami,“ vysvětlil starosta Jiří Růžička s tím, že peníze na regeneraci byly zahrnuty do rozpočtu na letošní rok.


Předcházející tři etapy regenerace sídliště přinesly jeho obyvatelům mnoho vylepšení v oblasti kvality komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, přibyla nová parkovací místa a opravena byla řada hřišť. Město tyto práce financovalo částečně ze svého rozpočtu, částečně také dotačními prostředky od Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpora regenerace sídlišť. „Celkem jsme zde v minulých třech letech proinvestovali jednadvacet milionů korun, z nichž dvanáct milionů korun činila dotace,“ řekl starosta Jiří Růžička. ¨

„Předmětem čtvrté etapy regenerace jsou stavební úpravy stávajících chodníků, dětských hřišť, multifunkčního hřiště, ploch pro kontejnery na komunální a tříděný odpad, odvodňovacích žlabů, sadové úpravy a městský mobiliář, vylíčil technik úřadu Josef Šťastný. Pracuje se ve vnitrobloku mezi domy čp. 1796, 1797, 1798, 1799, 1800 a 1810 mezi ulicemi Svornosti a Jasenická.

Na dětském hřišti u domu čp. 1799 dojde k výměně dopadové plochy, kdy stávající kačírek nahradí litý pryžový povrch a plochy pod mobiliářem budou ze zámkové dlažby. „Hrací prvky na tomto hřišti zůstanou zachovány,“ informoval Jiří Růžička.


Další dětské hřiště v sousedství velkého hřiště se dočká nového pískoviště a hracích prvků – domečku a škuneru s minihnízdem. Nebude opět chybět nový mobiliář a litý pryžový dopadový povrch.

„Rekonstrukce se dočká i stávající velké asfaltové hřiště,“ přiblížil Josef Šťastný, podle něhož toto sportoviště dostane nový umělohmotný modulový povrch, bude vybaveno mantinely, síťovým oplocením, košem na  streetball, integrovanými brankami, sloupky na uchycení sítí na volejbal, tenis a nohejbal a také lajnováním na řadu míčových sportů. Na zpevněných plochách kolem hřiště bude nový mobiliář, a to lavičky, koše na odpadky či stojany na kola.

U starého a nefunkčního hřiště na volejbal bude odstraněn povrch z litého asfaltu a plocha bude zatravněna.

Součástí čtvrté etapy regenerace je dále osazení nového městského mobiliáře – laviček, odpadkových košů, sušáků na prádlo a klepačů na koberce.  U domu čp. 1797 vznikne nová vydlážděná plocha pro umístění kontejnerů na komunální a tříděný odpad.


Po čtvrté etapě projektu regenerace Luhu by měly následovat další. Město předpokládá, že na pátou etapu požádá opět o přidělení dotace. Nyní probíhá zpracování a příprava dokladů potřebných k předložení  žádosti o dotaci.

Pro Zlinskenovinky.cz Alexandra Buršíková, tisková mluvčí, Městský úřad Vsetín.

(lh,zlinskenovinky.cz,foto město Vsetín)