Svátek má: Doubravka

Regiony

Velikost textu:

Silničáři obnoví průtah v Traplicích

Silničáři obnoví průtah v Traplicích

Půlkilometrový průjezdní úsek silnice v Traplicích projde v tomto roce celkovou rekonstrukcí. Budou vyměněny konstrukční vrstvy vozovky i její povrch. Investorem je Zlínský kraj.

Ilustrační foto
13. května 2018 - 07:30

„Za tuto zakázku zaplatíme prostřednictvím své příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje téměř 7 milionů korun. Stavební práce již byly v těchto dnech zahájeny a ukončeny budou letos na podzim,“ informoval náměstek hejtmana Zlínského kraje Pavel Botek, zodpovědný za oblast dopravy.

Rekonstrukce silnice bude spočívat v odstranění původních konstrukčních vrstev vozovky, v sanaci neúnosné pláně a položení nových konstrukčních vrstev vozovky. Bude provedena obnova živičných vrstev. Vozovka bude lemována betonovými obrubami s přídlažbou z betonového vodicího pásku, tvořícího odvodňovací proužek. Odvodnění vozovky bude zajištěno pomocí podélného a příčného sklonu a sestavou nových dešťových vpustí, které budou připojeny do nové kanalizace vybudované obcí.


Probíhat budou také stavební úpravy sjezdů k nemovitostem, připojení místních komunikací, výstavba nových chodníků včetně veškerých betonových obrub a výstavba nové jednotné kanalizace, což bude předcházet samotné rekonstrukci silnice III/42820. Součástí budou i terénní a sadové úpravy za obrubou a přeložka sloupu nízkého napětí. Investorem těchto dalších stavebních prací je obec Traplice.
Stavební úpravy na silnici III/42820 a výstavba kanalizace budou probíhat v těsné návaznosti a koordinaci za úplné uzavírky. Objízdná trasa pro oba směry bude vedena po silnicích III/42820, III/42826, I/55 a III/42822 (Jalubí – Staré Město – Huštěnovice – Sušice).

Pro Zlinskenovinky.cz Bc. Jan Vandík DiS., Krajský úřad Zlínského kraje.


(lh,zlinskenovinky.cz,foto Zlínský kraj)