Svátek má: Bohumil

Regiony

Velikost textu:

Silničáři postaví další most na silnici v údolí potoka Vranča

Silničáři postaví další most na silnici v údolí potoka Vranča

Nový most vybudují silničáři na silnici III. třídy, která vede z Nového Hrozenkova do údolí Vranča a dále až do rekreační lokality Kohútka na hřebeni Javorníků.

Ilustrační foto
4. června 2023 - 07:30

Stavbu mostu za 21,7 milionu korun budou motoristé dočasně objíždět po mostním provizoriu. Provoz bude řízen střídavě světelnou signalizací.

Popis prací

Předmětem díla je kompletní přestavba mostu ev. č. 4879-1 na silnici III/4879 přes potok Vranča v intravilánu městyse Nový Hrozenkov. Součástí stavby je odstranění stávající konstrukce mostu a také vyvolaná úprava silnice III/4879 v celkové délce 90 metrů. Původní most byl postaven v roce 1923 a jeho technický stav se postupně dostal až na stupeň č. 6 – velmi špatný.

Nový most bude tvořen ocelovou montovanou konstrukcí tlamovitého tvaru, kotvenou do základových pasů, uložených plošně na štěrkovém podsypu. Ocelová konstrukce je na vtoku a výtoku zmonolitněna železobetonovým čelem s římsou. Konstrukce mostu je přesypaná. Délka mostu je 24,50 metru, šířka 8,35 metru a výška mostu nad terénem je 3,65 metru. Okolí křídel bude opevněno dlažbou z kamene do betonu.

Pod mostem bude provedeno opevnění koryta toku dlažbou z kamene do betonu. Dno toku bude vyspádováno pro usměrnění malých průtoků a bude mít charakter kamenných záhozů. Na návodní straně před mostem bude zřízeno revizní schodiště z prefabrikovaných železobetonových stupňů. Odvodnění silnice je zajištěno příčným a podélným sklonem vozovky do dešťové vpusti.
Zhotovitelem stavby je firma IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a. s. Smluvní cena za tuto zakázku činí pro Ředitelství silnic Zlínského kraje 21,691 milionu korun (vč. DPH). Práce na této stavbě začaly v polovině května a budou probíhat do konce října letošního roku.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavební práce na mostě ev. č. 4879-1 budou probíhat za úplné uzavírky silnice III/4879. Provoz bude zajištěn po objízdné provizorní komunikaci situované na povodní straně mostu (mostní provizorium v délce 27 metrů, normální zatížitelnost 17 tun, výhradní 40 tun) a bude regulován světelným signalizačním zařízením. Bude také zřízena provizorní trasa pro pěší.
 
(rp,zlinskenovinky.cz,mapa:ŘSD,foto:arch.)

Myslíte si, že by měl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) rezignovat?

Ano
transparent.gif transparent.gif
66%
Ne
transparent.gif transparent.gif
17%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
17%