Svátek má: Květa

Regiony

Velikost textu:

Tříkráloví koledníci požehnali i sídlu kraje

Tříkráloví koledníci požehnali i sídlu kraje

Přivítáním tříkrálových koledníků u krajské radní pro sociální oblast Michaely Blahové a přátelským posezením, kterého se zúčastnili zástupci zlínské Charity a také hejtman Jiří Čunek, byla ve Zlínském kraji zahájena Tříkrálová sbírka.

Ilustrační foto z návštěvy
6. ledna 2019 - 07:30

Tato významná dobročinná akce pořádaná Charitou České republiky napříč celou zemí letos probíhá od 1. do 14. ledna s cílem získat od dobrovolných dárců finanční příspěvky na přímou pomoc sociálně potřebným v konkrétních regionech.

Tři králové, které letos doprovázel i malý živý andílek, tradičně napsali posvěcenou křídou na dveře kanceláří krajského úřadu nápis „K+M+B 2017", tedy „Christus mansionem benedicat" neboli „Kriste, požehnej tomuto domu".

Tříkrálová sbírka vznikla v roce 2000 z iniciativy olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera jako pilotní projekt a od té doby se stala největší pravidelně se opakující dobročinnou akcí, kdy v České republice do terénu s pokladničkami vychází více než 14 tisíc kolednických skupinek čítajících asi 50 tisíc dobrovolníků.

V roce 2018 se v celé České republice vybralo celkem 116 305 402 korun, přičemž nejštědřejší byli dárci v Olomoucké arcidiecézi, do níž patří i celý Zlínský kraj.

Výtěžek sbírky je určen na pomoc postiženým dětem, chudým rodinám, starým a nemocným lidem nebo obětem přírodních katastrof. Kromě samotného koledování se v rámci Tříkrálové sbírky uskuteční také Tříkrálový koncert v Městském divadle Brno, který je zamýšlen jako poděkování koledníkům, partnerům i všem dárcům a příznivcům.


Do sbírky je možné přispět zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87777 nebo finančním příspěvkem na účet 66008822/0800 u České spořitelny, VS 777.

Pro Zlinskenovinky.cz Adéla Kousalová, tisková mluvčí Zlínského kraje

(lh,zlinskenovinky.cz,foto Jiří Balát)