Svátek má: Brigita

Regiony

Velikost textu:

Valašská Bystřice ušetřila díky proměně odpadového hospodářství

Valašská Bystřice ušetřila díky proměně odpadového hospodářství

Valašská Bystřice zavedla podstatné novinky do odpadového hospodářství. To je nyní efektivnější a přineslo významné úspory – došlo k výraznému snížení svozů odpadů.

Ilustrační foto
23. dubna 2020 - 07:30

Zatímco dříve obec, která patří rozlohou k největším v České republice, svážela měsíčně kolem 1300 popelnic, nyní, po zavedení systému je to jen něco přes 700 nádob.

Zásadní novinkou pro odpadové hospodářství obce bylo zavedení evidenčního systému. Ten umí s pomocí mobilních terminálů načítat prostřednictvím QR kódů naplněnost popelnic i druhy odpadů. Díky tomu samospráva obce přesně ví, co popelnice či pytle s odpadem obsahují. Po propojení systému s obecním odpadovým hospodářstvím se tak odváží téměř o polovinu méně popelnic.

„Obec má – díky novému systému – dokonalý přehled o množství vytříděného odpadu, a o svezeném směsném komunálním odpadu,“ uvádí místostarosta obce Karel Drda a dodává: „díky evidenčnímu systému ECONIT jsme připraveni na zpřísňující se předpisy i na možné navýšení skládkového.“

V čem spočívají změny?
Před zavedením evidence byly popelnice opatřeny štítky, které si domácnosti vyzvedávaly na obecním úřadě a v den svozu je pověsily na popelnice. Nádoby byly často poloprázdné. V novém systému dostali občané QR kódy, které identifikují nádobu z jejich domácnosti. Obyvatelé Valašské Bystřice, i díky informační kampani, vědí, že nemají dávat popelnici před dům, pokud není plná.

Funguje to i v rozlehlé obci
Vzhledem k tomu, že v podhůří ležící Valašská Bystřice patří k nejrozlehlejším obcím u nás, tak je zde hodně lidí, kteří žijí v odlehlých místech. Tito občané nyní rovněž dávají odpady do pytlů označených QR kódy. Ty ve svozový den uloží ve sběrných hnízdech, nebo položí u svozové trasy. Samospráva s pomocí kódu může sledovat naplněnost nádob i obsah pytlů. Díky evidenčnímu systému je možné, - ve spolupráci se svozovou společností AVE -, optimalizovat svozové trasy i četnost svozů. To obci přináší zásadní úspory. Pro samosprávy v podhorských oblastech tak může Valašská Bystřice sloužit jako příklad vhodné transformace hospodaření s odpady.

Chytrá evidence
Systém, který obec zavádí, se jmenuje ECONIT. Funguje jednoduše; jeho hardwarová část představuje nástroj na sběr dat – tedy mobilní terminál, který načítá QR kódy, a ta softwarová zase pracuje s daty. Technologie je přizpůsobená přesně na míru obce Valašská Bystřice.


O společnosti JRK Česká republika:
Firma nabízí nápaditá řešení, jak zlepšit nakládání s odpady. Má tři hlavní poslání: zvýšení míry třídění, předcházení vzniku odpadu a snížení množství směsného komunálního odpadu. Aby toho dosáhla, tak nabízí komplexní partnerství a řešení na míru pro každou obec.


Pro Zlinskenovinky.cz Filip Poštulka, JRK

(lh,zlinskenovinky.cz,foto Filip Poštulka)