Svátek má: Sabina

Regiony

Velikost textu:

Vedení kraje chce, aby ve školských radách byli zastupitelé

Vedení kraje chce, aby ve školských radách byli zastupitelé

Otevřít členství ve školských radách i zastupitelům Zlínského kraje je záměrem rady v čele s hejtmanem Jiřím Čunkem. 

Ilustrační foto
13. prosince 2017 - 07:30

„Máme zájem, aby se členové zastupitelstva v maximální míře podíleli na možnosti spolurozhodovat z titulu členství ve školských radách o vývoji a směřování jednotlivých škol, jejichž zřizovatelem je kraj, a aby to nebylo výsadou jen krajských radních, případně úzkého okruhu zastupitelů,“ řekl hejtman Jiří Čunek.

Školské rady musí mít každá škola v souladu se školským zákonem. Ze zákona také zřizovatel jmenuje třetinu členů v každé školské radě. Další členové těchto rad jsou voleni zákonnými zástupci, případně zletilými žáky či studenty a pedagogickými pracovníky konkrétní školy. Členové školských rad se vyjadřují k návrhům školních vzdělávacích programů, schvalují výroční zprávy o činnosti školy, školní řad, pravidla pro hodnocení žáků, návrh rozpočtu školy. Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup ke všem relevantním informacím o škole.


„Dne 31. prosince 2017 uplyne tříleté funkční období členů školských rad. Je tedy třeba, aby Rada Zlínského kraje nově jmenovala příslušnou třetinu členů školských rad na další tříleté funkční období s účinností od 1. ledna 2018. Ke jmenování je navrženo 110 členů v 69 školských radách, z toho na 60 místech jsou krajští zastupitelé. Z celého zastupitelstva této příležitosti využilo 38 zastupitelů“ upřesnil radní Zlínského kraje pro školství Petr Gazdík. Zastupitelé měli možnost se do jednotlivých školských rad zapsat při listopadovém zasedání krajského zastupitelstva.

Pro Zlinskenovinky.cz Renata Janečková, tisková mluvčí Zlínského kraje.

(lh,zlinskenovinky.cz,foto Zlínský kraj)