Svátek má: Dorota

Regiony

Velikost textu:

Viděli jste nejsvětější křesťanskou relikvii? Zamiřte do Kroměříže

Viděli jste nejsvětější křesťanskou relikvii? Zamiřte do Kroměříže

Turínské plátno (tzv. Sindone di Torino) – pohřební rubáš, do kterého byl po smrti zabalen Ježíš Kristus. Jedná se o jedinou věrnou kopii Turínského plátna na světě, která je zhotovena přesně podle originálu a utkána stejnou metodou jako původní pohřební rubáš.

Přenos kresby z plátna
11.březen 2016 - 10:00

Jak pro zlínskénovinky.cz uvedla Mgr. Kateřina Němcová z Arcibiskupského zámku v Kroměříži, tato ucelená a ojedinělá výstava přibližuje jednu z nejznámějších historických událostí v dějinách lidstva, která několik tisíciletí a napříč civilizacemi vyvolává emoce, pokládá otázky a hledá odpovědi na samou podstatu lidské existence.

Výstava dále zahrnuje relikvie související s ukřižováním: LONGRINOVO KOPÍ, ŘÍMSKÉ FLAGRUM, ROUŠKA Z OVIEDA, KŘÍŽ a HŘEBY. Expozice je dále obohacena množstvím obrazové dokumentace, kde jsou historické ikonografické kresby a vědecké a archeologické fotografie, doplněné texty a vysvětlivkami. Výstava bude zahájena slavnostní vernisáží v pátek 18. března 2016 v 11 hodin a potrvá po celou návštěvnickou sezonu 2016 (do 31. října 2016) Arcibiskupského zámku v Kroměříži.Průvodní slovo Roberta Pospíchala, kurátora výstavy:
„Turínské plátno je pohřební rubáš, do kterého byl po sejmutí z kříže zahalen Ježíš Kristus. Plátno je nesprávný, zlidovělý název, kdy plátnem je všeobecně označována textilie. Pohřební rubáš byl utkán keprovou vazbou, nejedná se tedy o plátno, ale o lněnou keprovou textilii o rozměrech 436 x 111 cm, na které je vidět otisk mužské postavy, vysoké asi 180 cm a stáří 35–40let. Originál plátna je uložen od roku 1578 v Turínské kapli Chrámu sv. Jana Křtitele, od toho také pochází název Turínské plátno. První zmínky o plátně pochází z 13. století, kdy plátno mělo být v držení Templářů. Nicméně existuje dobová kresba již z roku 1192, na které je vidět identické poškození jako na Turínském plátně. Není tedy pravděpodobné, aby plátno bylo vyrobeno o století později – v letech 1260 až 1390, jak určila radiokarbonová metoda.

Plátno bylo několikrát vystaveno požáru a jen zázrakem nebylo zcela zničeno. Nejvíce poškozeno bylo v prosinci roku 1532. Následně ho jeptišky opravily a zrestaurovaly. Později vlastnil Turínské plátno rod de Charny. Po smrti Markéty de Charny (v roce 1460) jej získala královská rodina Savojských, která ho roku 1983 odkázala Vatikánu.

Turistická nabídka Kroměříže je už potřetí HITem sezony

Větší pozornosti plátnu se dostalo, když byl objeven negativ fotografie, který pořídil 28. 5. 1898 italský fotograf Secondo Pia, který jako první člověk na světě fotografoval Turínské plátno za účelem propagace oslav 400. výročí Turínské katedrály. Po vyvolání negativu byl poprvé v historii spatřen detailní otisk tváře na plátně. Na plátně jsou zachyceny skvrny v místech, kde byly hřeby (v zápěstí), skvrny po bičování, jizvy od trnové koruny, rány na obličeji a bok propíchnutý kopím, což svědčí ve prospěch pravosti plátna. Skupina vědců v projektu STURP (Shroud of Turin research project) měla možnost v roce 1978 plátno prozkoumat a odebrat vzorek. Následně byla provedena radiokarbonová zkouška, která určila stáří plátna do období roku 1260 až 1390. Protože však došlo k odebrání opravené nebo kontaminované části plátna, výsledek nelze s určitostí označit za věrohodný. Po následné opravě a zakonzervování plátna, kdy došlo ke kontaminaci, již není možné tuto metodu znovu provést a otázka pravosti plátna zůstane navždy záhadou. Skeptici tvrdí, že plátno mohl namalovat Leonardo Da Vinci. Ale dokud nebudou předloženy věrohodné důkazy, nelze s určitostí říct, kde je pravda, protože co není s jistotou prokázáno, nemůže být vyvráceno. Bez ohledu na pravdu se jedná patrně o nejznámější událost v historii lidstva a místo hledání pochyb by měla vést k zamyšlení o lidské existenci, o smyslu života, chování, úctě a respektu k hodnotám.“

(kp,zlinskenovinky.cz,foto:Arcibiskupský zámek v Kroměříži)