Svátek má: Ilona

Regiony

Velikost textu:

Vsetín si připomněl výročí srpnových událostí let 1968 a 1969

Vsetín si připomněl výročí srpnových událostí let 1968 a 1969

Vedení města Vsetín připomnělo výročí sovětské okupace v roce 1968 a následné protestyproti politickému vývoji v naší republice o rok později.

Ilustrační foto z akce
24. srpna 2019 - 07:30

Kytice položili k Pomníku obětem komunismu v Panské zahradě místostarostové Tomáš Pifka a Pavel Bartoň.

„Povinností každé generace by mělo být ohlížet se do minulosti a nezapomínat na konkrétní skutky, které vedly k dosažení svobody a demokracie, mnohdy za cenu nejvyšší, lidských životů. My si musíme uvědomit, že svoboda a demokracie nejsou samozřejmostí, a že jsme velice šťastná generace, která si je může plnými doušky vychutnávat již třicet let. A je jen na nás, jak s nimi naložíme,“ uvedl ke vzpomínce na smutné okamžiky české historie místostarosta Tomáš Pifka.

Historické události let 1968 a 1969
Stejně jako po celé zemi, také obyvatelé našeho regionu byli zaskočeni invazí vojsk Varšavské smlouvy a v rámci možností se s ní snažili vyrovnat. Mezi prvními se s okupanty setkali občané ve Valašském Meziříčí, kde sovětské jednotky dorazily ráno 21. srpna. Obrněná vozidla zamířila na náměstí, kde se postavila před budovy městského národního výboru, pošty a spořitelny. Vojáci následně obsadili i nádraží. Na náměstí se začali záhy shromažďovat občané a zpočátku se vojákům snažili vysvětlit, že u nás neprobíhá žádná kontrarevoluce, což byla oficiální záminka k invazi. Vzhledem k tomu, že debaty nikam nevedly a lidé se postupně dozvídali o mrtvých v jiných městech, začaly se během dne po městě objevovat nápisy proti okupantům. Znepokojení obyvatelé vykupovali obchody s potravinami, jelikož nevěděli, jak se bude situace dále vyvíjet.

Na Vsetíně byl 21.srpnový den roku 1968 poklidnější než například ve Valašském Meziříčí. Nicméně i u nás se od rána shromažďovali občané,kteří se z rozhlasu či od známých dozvěděli o vstupu vojsk Varšavské smlouvy do Československa, aby vyjádřili nesouhlas proti vpádu vojsk „spřátelených“ států na území suverénní Československé socialistické republiky. Lidé chtěli vyjádřit svůj odpor proti okupantům, jejichž příjezd už očekávali. Sovětská ani jiná armáda do města ale nakonec nedorazila, až později tudy projížděly pouze vojenské cisterny. Na Dolním náměstí vznikla podpisová střediska, kde občané podepisovali petice na protest proti okupaci. Lidé také demonstrativně odevzdávali členské legitimace Svazu československo-sovětského přátelství. Hlavně mladší ročníky pro dezorientaci okupantů přemisťovaly silniční ukazatele a po městě malovaly nápisy vyjadřující podporu Dubčekově vládě a odpor proti okupačním silám.


Jako v celé republice i na Valašsku se po vypjatém 21. srpnu život pomalu vracel do starých kolejí. Ostatně proti hlavním samopalů a tanků byli lidé bezmocní. V den prvního výročí okupace v roce 1969 se uskutečnily po celé republice krvavé demonstrace, které zanechaly oběti na životech. Rukou českých ozbrojených složek zemřelo pět lidí a mnoho dalších bylo zraněno. Největší protesty se konaly v Praze, Brně a Liberci. Odpor byl brutálně potlačen pořádkovými jednotkami armády, Veřejné bezpečnosti a Lidových milicí.

Ve Vsetíně vyjadřovali lidé nesouhlas s politickou situací v klidnějším duchu. „V noci na 21. srpna 1969 se v ulicích objevily protisovětské a protikomunistické nápisy, například Rusi, neberte nám husy. Vemte si Husáka, ať nám tu nekváká! A mnohé další s peprnějším obsahem,“ líčí v knize Vsetín město a čas historik Ladislav Baletka.

Hlavními centry odporu byly v těchto dnech továrny - zaměstnanci Zbrojovky a MEZu přišli ve smutečním oblečení, v obou fabrikách dělníci také několikrát pokojně stávkovali. Pokojný protest zažilo také Dolní náměstí, kde se před budovou okresního výboru KSČ shromáždila skupina mladých lidí, které však ihned zajistili příslušníci VB a odvedli je ke kontrole dokladů a výslechu.

Pro Zlinskenovinky.cz Mgr. Jana Raszková, tisková mluvčí Městský úřad Vsetín

(lh,zlinskenovinky.cz,foto web města Vsetín)