Svátek má: Milan

Regiony

Velikost textu:

Vsetínské základky budou zmodernizovány, řemeslo má budoucnost

Vsetínské základky budou zmodernizovány, řemeslo má budoucnost

Rada města Vsetín schválila na svém jednání 5.září výběr dodavatele ve veřejné zakázce „Řemeslo má budoucnost - stavební úpravy základních škol Vsetín“. Vybraným zhotovitelem je TM Stav, spol. s r.o.

Ilustrační foto
12. září 2018 - 07:30

Na projekt Řemeslo má budoucnost získalo město Vsetín finanční prostředky jak z Evropské unie, tak od státu. Modernizace se dotkne školních dílen, odborných učeben přírodopisu, fyziky a chemie, ale také počítačových učeben a školních cvičných kuchyní s jídelnami, včetně úprav školních zahrad. Rekonstrukce v rámci projektu se dotknou základní školy Luh, Ohrada, Trávníky a Sychrov.

„Cílem projektu je výrazně zmodernizovat vybrané odborné učebny škol a zatraktivnit tak vzdělávání pro žáky i učitele. Učebny budou následně nově vybaveny moderním zařízením a technologiemi,“ uvedl starosta Jiří Růžička s tím, že na podporu rovných příležitostí ve vzdělávání bude při stavebních úpravách dbáno na bezbariérovost modernizovaných prostor i areálů škol a vytvoření důstojného zázemí pro poradenská pracoviště.

„Práce ve školách budou probíhat po dobu celého školního roku, zahájeny budou na podzim a skončí v červnu. Vše je koordinováno tak, aby nedošlo k narušení výuky ve školách. Rozsáhlá modernizace si vyžádá bezmála 61 milionů korun,“ vypočítala místostarostka Simona Hlaváčová. Město na ni získalo dotaci z EU a státního rozpočtu ve výši devadesát procent, zbytek město pokryje v rámci svého rozpočtu.

Například v základní škole Luh bude postavena přístavba, jejímž obsahem budou dvě učebny včetně hygienického zázemí. Na základní škole Ohrada bude v rámci projektu provozováno venkovní studium, díky vybudované venkovní učebně, která bude taktéž hrazena z dotací. Na základní škole Trávníky by mělo dojít k modernizaci učebny dílen pro žáky a také ještě cvičné praktické kuchyňky, protože na naší škole vyučujeme žáky i vaření.


Všechny zmodernizované prostory budou sloužit jak pro nejrůznější kroužky, tak pro potřeby středních škol k volnočasovým aktivitám. Hlavním cílem je vytvořit moderní zázemí pro výuku přírodovědných a technických předmětů tak, aby se i mezi dětmi neatraktivní a obávané předměty daly vyučovat zajímavě a přitažlivě. V rámci projektu budou školy zajišťovat také kvalitní připojení ke službám veřejného internetu.

„Projekt je rozdělen na čtyři stavby se samostatným stavebním povolením. V každé stavbě se bude řešit šest až sedm stavebních objektů, ve kterých budou provedeny stavební úpravy včetně vnitřních instalací,“ uzavřel stavební technik Pavel Hrtáň.

Pro Zlinskenovinky.cz Alexandra Buršíková, tisková mluvčí, Městský úřad Vsetín.

(lh,zlinskenoviny,foto město Vsetín)