Svátek má: Běla

Regiony

Velikost textu:

Základní školy v Otrokovicích budou mít kvalitní výuku cizích jazyků

Základní školy v Otrokovicích budou mít kvalitní výuku cizích jazyků

Otrokovická radnice se rozhodla finančně podpořit všechny tři zdejší základní školy, a tím zajistit každé škole výuku cizích jazyků prostřednictvím rodilých mluvčích.

Ilustrační foto
6.únor 2016 - 10:00

Jak zlínskénovinky.cz informovala Romana Stehlíková, tisková mluvčí města Otrokovice, zkvalitnění výuky cizích jazyků na základních školách je jednou z priorit rozvoje školství v České republice. Získat ale stabilní příjem finančních prostředků na rodilé mluvčí je pro ředitele škol stále obtížný úkol.

Výuka cizích jazyků na školách nedosahuje odpovídající úrovně, a proto mají rodilí mluvčí nezastupitelné místo při zvyšování kvality výuky. „Ředitelé škol dlouhodobě žádají, aby město podpořilo výuku cizích jazyků. My jsme se rozhodli tuto žádost vyslyšet, protože v této oblasti vidíme důležitost a perspektivu pro budoucnost našich dětí,“ konstatoval starosta Otrokovic a bývalý pedagog Jaroslav Budek.

První potravinová banka v kraji bude otevřena v Otrokovicích

Jaký bude mít celkový dopad výuka za přítomnosti rodilého mluvčího, zhodnotí ředitelé po uplynutí celého dalšího školního roku, přičemž budou zohledňovat i dlouhodobou perspektivu žáků. Rozvoj jejich jazykových dovedností se může odrazit v jejich schopnosti najít si vhodnou střední školu, zaměstnání a dále se rozvíjet po celý život.

Výuku cizího jazyku rodilým mluvčím kvituje i maminka sedmileté Natálky, která navštěvuje Základní školu T. G. M. „Byla bych ráda, aby se děti naučily nejprve dobře rodný jazyk. Nicméně chápu, že v této době, kdy mizí státní hranice, je nutné hovořit alespoň dvěma dalšími jazyky. Domnívám se, že výuka cizího jazyka, která je podpořena přímo rodilým mluvčím, je přínosná z toho důvodu, že si děti zvykají na přirozený přízvuk a učí se lépe výslovnosti,“ vyjádřila svůj postoj Zuzana Hlaváčová.

(kp,zlinskenovinky.cz,foto:archiv)