Svátek má: Doubravka

Regiony

Velikost textu:

Zlínský kraj proplatí škody způsobené bobrem a vydrou

Zlínský kraj proplatí škody  způsobené bobrem a vydrou

Náhrady škod za více než 100 tisíc korun způsobených bobrem evropským a vydrou říční, kteří jsou zvláště chráněnými živočichy, bude krajským úřadem vyplacena celkem pěti žadatelům. 

Bobr evropský
21. dubna 2018 - 07:30

Ve třech případech jde o škody způsobené bobrem na ovocných stromech v celkové výši 22 901 korun, v dalších dvou se jedná o škody způsobené vydrou na rybách v celkové výši 79 671 korun.

Náhrady za škody způsobené ve Zlínském kraji vybranými zvláště chráněnými živočichy se proplácejí na základě zákona č. 115/2000 Sb. Zdrojem financí je státní rozpočet a náhrada se poškozeným zasílá prostřednictvím Krajského úřadu Zlínského kraje. Například za celý loňský rok bylo takto proplaceno celkem 590 tisíc korun.

Nastartoval náklaďák, ujel pár metrů a pak hasil požár motoru

„Většinou jde o škody způsobené vlkem na ovcích, bobrem na ovocných stromech, okrasných dřevinách a lesním porostu či vydrou na rybách,“ přiblížila radní Zlínského kraje pro životní prostředí a zemědělství Margita Balaštíková.

Jihočeké muzeum zve na výstavu Staré mapy Království českého

Žadatel o náhradu škody musí svoji žádost podat na krajský úřad do deseti dnů od zjištění vzniklé škody a současně dodat i protokol o ohledání veterinárním lékařem (v případě škody způsobené na zvířatech) a stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody, kterým je obec s rozšířenou působností. V případě, že ke škodě došlo na území chráněné krajinné oblasti, je orgánem ochrany přírody příslušným k šetření Agentura ochrany přírody a krajiny.

Pro Zlínskenovinky.cz Adéla Kousalová, tisková mluvčí Zlínského kraje.


(lh,zlinskenovinky.cz,foto archiv)